Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Länkar
Klimatfakta.info
IPCC
SMHI

Alla webbar

Klimatbloggen

2017-11-25

CO2-nivån mätt under en miljon år

Mätning av CO2 i iskärna från Antarktis visar att mängden under en miljon år varierat mellan 221 till 277 ppm enligt forskare vid Prince University. Det rapporterar webben CO2 earth.

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12 Förslag på förbättringar