Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Länkar
Klimatfakta.info
IPCC
SMHI

Alla webbar

Klimatbloggen

2017-11-09

Rekordhög oljeproduktion i USA

Oljeproduktionen i USA uppgick till 9,62 miljoner fat per dag i förra veckan. Det är den högsta nivån sedan mätningarna startade 1983, skriver Reuters och hänvisar till data från amerikanska energidepartementet. Det förra rekordet sattes i juni 2015, precis innan oljepriserna föll och den amerikanska oljeproduktionen gick ner till 8,4 miljoner fat per dag, enligt CNBC.

Omni: Rekordhög oljeproduktion i USA

EIA: Today in Energy

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12 Förslag på förbättringar