IT-hjälpen

2017-07-31

Idag är det 29.556 infekterade datorer i Sverige

Är det möjligt att nästan 30.000 datorer i är infekterade i vår lilla land. Uppgiften kommer från statliga cert.se med uppdraget:
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Ett program som fn bidrar mer än andra än Microsofts Outlook. Det beror på tre olika fel som gör att fjärrangripare för att exekvera godtycklig kod eller få kontroll över systemet.Om du använder Outlook är det viktigt att du uppdaterar programmet så snart Microsoft har släppt den rättade koden.

Även IBM har många fel, men fn inte i konsumentprogram, IBM och Microsoft arbetar givetvis med att lösa problemen.

Här är en listan över nyrapporterade infekterade program, bl.a. Paypal, Joomla och MS Paint. Även Apple har drabbas, t.ex. iTunes for Windows och iCLoud for Windows, Safari och operativsystemet IOS.

En karta som visar de infekterade datorernas fördelning över landet och typ av användare. Där finns också uppgifter om hur Cert.se samlar in uppgifterna.

Alla kan rapportera in programvaror som är säkerrisker. Jag tänker t.ex. rapportera Battery Doctor.

Till Alla

2017-07-31

Idag är det 29.556 infekterade datorer i Sverige

Är det möjligt att nästan 30.000 datorer i är infekterade i vår lilla land. Uppgiften kommer från statliga cert.se med uppdraget:
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Ett program som fn bidrar mer än andra än Microsofts Outlook. Det beror på tre olika fel som gör att fjärrangripare för att exekvera godtycklig kod eller få kontroll över systemet.Om du använder Outlook är det viktigt att du uppdaterar programmet så snart Microsoft har släppt den rättade koden.

Även IBM har många fel, men fn inte i konsumentprogram, IBM och Microsoft arbetar givetvis med att lösa problemen.

Här är en listan över nyrapporterade infekterade program, bl.a. Paypal, Joomla och MS Paint. Även Apple har drabbas, t.ex. iTunes for Windows och iCLoud for Windows, Safari och operativsystemet IOS.

En karta som visar de infekterade datorernas fördelning över landet och typ av användare. Där finns också uppgifter om hur Cert.se samlar in uppgifterna.

Alla kan rapportera in programvaror som är säkerrisker. Jag tänker t.ex. rapportera Battery Doctor.

Till Alla
Inga taggar

2017-07-31

Idag är det 29.556 infekterade datorer i Sverige

Är det möjligt att nästan 30.000 datorer i är infekterade i vår lilla land. Uppgiften kommer från statliga cert.se med uppdraget:
CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Ett program som fn bidrar mer än andra än Microsofts Outlook. Det beror på tre olika fel som gör att fjärrangripare för att exekvera godtycklig kod eller få kontroll över systemet.Om du använder Outlook är det viktigt att du uppdaterar programmet så snart Microsoft har släppt den rättade koden.

Även IBM har många fel, men fn inte i konsumentprogram, IBM och Microsoft arbetar givetvis med att lösa problemen.

Här är en listan över nyrapporterade infekterade program, bl.a. Paypal, Joomla och MS Paint. Även Apple har drabbas, t.ex. iTunes for Windows och iCLoud for Windows, Safari och operativsystemet IOS.

En karta som visar de infekterade datorernas fördelning över landet och typ av användare. Där finns också uppgifter om hur Cert.se samlar in uppgifterna.

Alla kan rapportera in programvaror som är säkerrisker. Jag tänker t.ex. rapportera Battery Doctor.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.