IT-hjälpen

2017-06-07

Nya regler krävs för att stärka integriteten (B)

DN Debatt. ”Nya lagar och regler krävs för att stärka den personliga integriteten” (betallänk)

"Sätt målet att Sverige ska bli världsledande när det gäller att skydda den personliga integriteten. För att understyrka behovet av den här breda kraftsamlingen anser vi att regeringens digitala strategi ska kompletteras med den uttryckliga ambitionen att Sverige ska bli världsledande både när det gäller att använda digitaliseringens möjligheter och när det gäller att skydda den personliga integriteten."

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.