IT-hjälpen

2017-01-22

Program för hantera lösenorden

A better way to manage your passwords, explained with a cartoon...

Detta är en riktigt trevlig och lättläst text - rikt illustrerad. Den förklarar varför man bör använda lösenordshanterare. Det är ett program som skapar mycket krångliga lösenord och svarar för inloggningen på de webbar man brukar besöka. 

Läs den. Gärna kritiskt. Jag har i alla fall några invändningar. Om en hacker lyckas knäcka lösenordet till lösenordshanteraren ligger alla lösenorden öppna att läsa. Och det är besvärligt att ha ett mycket långt lösenord till hanteraren, så det blir nog sällan fler än 8-12 tecken.

Det är en annan sak om lösenord krypteras när de lagras i hanteraren, så att de inte ens är tillgänglig för användaren. Om hanteraren svarar för inloggningen så behöver ju användaren inte känna till lösenordet

VOX rekommenderar 1Password och LastPass. Den senare är gratis men inkluderar ändå synkronisering mellan de olika utrustningar man använder. Jag ska titta närmare på dessa alternativ.

Idag använder jag KeePass 2. Det är ett utomordenligt säkert system. Lösenorden kan göras oläsliga för användaren - och därmed hackaren. Det klarar en form av synkronisering, som dock verkar rätt komplicerad. 

Lösenordsfilen är placerad i Googles moln skyddat av Googles inloggning och avancerad säkerhet. För att få tillgång till lösenord i Android använder jag programmet Kompass2Android. Jag har inte hittat något om att det gått att bryta sig in i dessa program eller databasen.

Jag testar Dashlane, som har många bra egenskaper. Det är gratis om man inte inkluderar synkronisering. Men hittills tycker jag att det är för besvärligt att hantera. Det kommer tätt med nya releaser, så det blir nog dags för en utvärdering snart igen.

Den lösenordshanterare jag använt mest ett tag är Zoho vault. Det är gratis, har god synkronisering, men lösenorden är öppna för den som knäcker mitt lösenord. Men då den är felvänd på surfplattan så åker den nu ut.

Till Alla

2017-01-22

Program för hantera lösenorden

A better way to manage your passwords, explained with a cartoon...

Detta är en riktigt trevlig och lättläst text - rikt illustrerad. Den förklarar varför man bör använda lösenordshanterare. Det är ett program som skapar mycket krångliga lösenord och svarar för inloggningen på de webbar man brukar besöka. 

Läs den. Gärna kritiskt. Jag har i alla fall några invändningar. Om en hacker lyckas knäcka lösenordet till lösenordshanteraren ligger alla lösenorden öppna att läsa. Och det är besvärligt att ha ett mycket långt lösenord till hanteraren, så det blir nog sällan fler än 8-12 tecken.

Det är en annan sak om lösenord krypteras när de lagras i hanteraren, så att de inte ens är tillgänglig för användaren. Om hanteraren svarar för inloggningen så behöver ju användaren inte känna till lösenordet

VOX rekommenderar 1Password och LastPass. Den senare är gratis men inkluderar ändå synkronisering mellan de olika utrustningar man använder. Jag ska titta närmare på dessa alternativ.

Idag använder jag KeePass 2. Det är ett utomordenligt säkert system. Lösenorden kan göras oläsliga för användaren - och därmed hackaren. Det klarar en form av synkronisering, som dock verkar rätt komplicerad. 

Lösenordsfilen är placerad i Googles moln skyddat av Googles inloggning och avancerad säkerhet. För att få tillgång till lösenord i Android använder jag programmet Kompass2Android. Jag har inte hittat något om att det gått att bryta sig in i dessa program eller databasen.

Jag testar Dashlane, som har många bra egenskaper. Det är gratis om man inte inkluderar synkronisering. Men hittills tycker jag att det är för besvärligt att hantera. Det kommer tätt med nya releaser, så det blir nog dags för en utvärdering snart igen.

Den lösenordshanterare jag använt mest ett tag är Zoho vault. Det är gratis, har god synkronisering, men lösenorden är öppna för den som knäcker mitt lösenord. Men då den är felvänd på surfplattan så åker den nu ut.

Till Alla
Inga taggar

2017-01-22

Program för hantera lösenorden

A better way to manage your passwords, explained with a cartoon...

Detta är en riktigt trevlig och lättläst text - rikt illustrerad. Den förklarar varför man bör använda lösenordshanterare. Det är ett program som skapar mycket krångliga lösenord och svarar för inloggningen på de webbar man brukar besöka. 

Läs den. Gärna kritiskt. Jag har i alla fall några invändningar. Om en hacker lyckas knäcka lösenordet till lösenordshanteraren ligger alla lösenorden öppna att läsa. Och det är besvärligt att ha ett mycket långt lösenord till hanteraren, så det blir nog sällan fler än 8-12 tecken.

Det är en annan sak om lösenord krypteras när de lagras i hanteraren, så att de inte ens är tillgänglig för användaren. Om hanteraren svarar för inloggningen så behöver ju användaren inte känna till lösenordet

VOX rekommenderar 1Password och LastPass. Den senare är gratis men inkluderar ändå synkronisering mellan de olika utrustningar man använder. Jag ska titta närmare på dessa alternativ.

Idag använder jag KeePass 2. Det är ett utomordenligt säkert system. Lösenorden kan göras oläsliga för användaren - och därmed hackaren. Det klarar en form av synkronisering, som dock verkar rätt komplicerad. 

Lösenordsfilen är placerad i Googles moln skyddat av Googles inloggning och avancerad säkerhet. För att få tillgång till lösenord i Android använder jag programmet Kompass2Android. Jag har inte hittat något om att det gått att bryta sig in i dessa program eller databasen.

Jag testar Dashlane, som har många bra egenskaper. Det är gratis om man inte inkluderar synkronisering. Men hittills tycker jag att det är för besvärligt att hantera. Det kommer tätt med nya releaser, så det blir nog dags för en utvärdering snart igen.

Den lösenordshanterare jag använt mest ett tag är Zoho vault. Det är gratis, har god synkronisering, men lösenorden är öppna för den som knäcker mitt lösenord. Men då den är felvänd på surfplattan så åker den nu ut.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.