IT-hjälpen

2017-04-21

Har du inte Windows 10 än?

Alla användare av Windows kommer för eller senare bli tvungna att gå över till Windows 10. Gratisperioden är över så nu är priset 1.299 kr

Men det finns faktisk ett sätt att ladda hem Win 10 för 0 kr - helt lagligt. Det skriver många tidningar om. Det verkar inte alltför krångligt.

Here"s how you can still get a free Windows 10 upgrade ZDnet 2017-01-05

Download Windows 10

HOW YOU CAN STILL GET THE WINDOWS 10 UPGRADE FOR FREE

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.