IT-hjälpen

2017-04-18

IT-hjälpen brev 3

Säkerhet: Hur beställer man en kopia av ett program man köpt?

En viktig del av IT-säkerheten är att kunna beställa nya kopior av program som inte längre är tillgängliga. Orsaken kan vara brand, stöld, diskkrasch, byte av dator, mm. Ibland kan man få en kopia av programmet från programutvecklarna eller säljaren av programmet. Men då kräver de ofta att man kan uppge licensid.

Men var är det? På förpackningen, originalskivan, fakturan? Många gånger är det svårt att hitta licensnumret. 

Lösningen är att använda ett program som hämtar licensnumret från programmet. Jag har hittat två program som påstår sig kunna klara av det.

Jag har inte använt något av programmet. Om du använder något av dem så vill jag gärna veta hur det gick.

Hur värnar man sin integritet?

Webbar vi besökare sparar uppgifter om vad vi gör. Det finns goda skäl för det, men sådan information kan missbrukas.

Det första skyddet vi har är de avtal vi har med leverantörer av webbläsare, produkter och tjänster av olika slag. Webbläsarleverantörerna har EU tvingat till viss klarhet i avtalen Du kan läsa dessa avtal här

Om du inte är nöjd med dessa avtal kan du gå över till webbläsare som inte överlämnar uppgifter om dig till företagen. Tyvärr inskränker det en del av vad man kan göra.

Batteribränder

Det har varit en del omtalade bränder orsakade av batterier som bl.a. lett till restriktioner för vad man får ha med sig på flygplan. Det batterier det är en typ av Litium-batterier. Om jag har rätt - och jag är förvisso ingen expert på detta - så har ansvariga myndigheter och företag inte informerat om hur farliga dessa batterier kan vara. Läs och bedöm själv om jag har rätt

Smått och gott

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.