IT-hjälpen

2017-04-16

Brand och IT-utrustning

När det gäller brand finns det två helt olika situationer. Brand förorsakad av IT-utrustning och brand förorsakad av annat men som också slår ut IT-utrustning. Exempel på IT-utrustning är datorer, plattor, mobiler och routrar.

Brand som skadar elektronik behandlas på annat ställe.

Brand orsakad av IT-elektronik

Boven vid brand i IT-elektronik är litium-batterierna. Det finns två typer av Litiumbatterier: Litium-metall som inte är laddningsbara och Litium-jon som går att ladda. De senare finns i sin tur i flera varianter.


Elektrod
Formel
Förkortning
Säkerhet
Li-CathodesCobalt
LiCoO2
LCO 
*
Cobalt-mix
LiNixMnyCozO2
LiNixCoyAlzO2
x + y + z = 1
NMC
NCA
**

Manganese
spinel

LiMn2O4
LMO
**
Iron phosphate
LiFePO4
LFP
***
Li-AnodesCarbon /
Graphite

CC**
Titanate
Li4Ti5O12
LTO
***

Alla har de en brännbar elektrolyt som består av lösningsmedel och ett flourbaserat Li-jon salt.

De flesta mobiltelefontillverkare har idag gått ifrån nickel-metallhydridbatterier och nickel-kadmiumbatterier till Litiumjonbatterier tack vare att batteriet har högre energitäthet och är mer skonsamt för miljön. Litium-jonbatterier förekommer även i många videokameror och annan elektronisk utrustning såsom datorer, radiostyrda modellbilar och MP3-spelare. (Källa: Wikipedia)

Litiumbatterier innehåller en brännbar elektrolyt. Om sådant batteri laddas för snabbt kan det uppstå en kortslutning som leder till explosion och brand. Detta har man tagit hänsyn till vid utvecklingen av standarden för litiumbatterier och regler för testning. Ett exempel på detta är de omtalade bränderna i Samsungs mobil Note 7. Andra omtalade bränder är de i Hoverboards.

Vid temperaturer över ungefär 110°C kan batteriet drabbas av termisk rusning, som innebär att temperaturen drar iväg och batteriet värmer upp sig självt. När batteriet och elektrolyten brinner bildas gaser, som HF (vätefluorid) som är mycket giftig. (Släck batteribrand med vatten)

Litium-jon batterier har,till skillnad mot andra laddningsbara batterier, kan vara farliga om den brännbara elektrolyten utsätts för tryck och kräver därför strikt kvalitetskontroll under tillverkningen. Ett felaktigt batteri kan orsaka brand. Felaktiga laddare kan inverka på säkerheten genom att förstöra batteriets skyddande kretsar. (Källa: Wikipedia)) .

Om icke laddningsbara Litium-metall brinner eller riskerar att brinna krävs pulversläckare klass D.

Vid laddningsbara Litiumjon- och litiumpolymer-batterier används ABC-släckare. Dessa batterier har minskad säkerhet utanför temperaturområdet 0-70°C. (Litiumbatterier, är de så farliga som vi tror ?) 

Batteriföreningen

Märkligt nog innehåller Batteriföreningens webb om batterier inte ett ord om riskerna för brand och explosion. I övrigt är den utmärkt.

Släcka med vatten?

Som framgår av filmen Lithium Battery vs. Water så kommer litium att börja brinna vid tillgång på syre och vatten/vattenånga. Det är alltså inte en god idé att hälla vatten på batterier nära en eld i tron att det minskar risken brinnande eller exploderande batteri.

Några modellflygare förefaller ha goda kunskaper i ämnet, men jag har inte möjlighet att bedöma innehållet. Risken att använda vatten beror tydligen på typ av litiumbatteri.
Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.