IT-hjälpen

2017-04-14

Om säkerhet - vilka är riskerna

De vanligaste frågorna jag får gäller virusskydd och backup. Det är två viktiga områden inom det vida säkerhetsfältet. Min ambition är att skriva flera texter om säkerhet och börjar nu med risker.

Vad är det som kan inträffa och vilka konsekvenser kan det få. 

 • Brand
 • Maskinvarufel
 • Stöld
 • Virus och annan malware
 • Hackning, speciellt ransomware
 • Byte av maskinvara
 • Avveckling av maskinvara
 • Avlyssning av datakommunikation

Allt detta kan kokas ned till två olika huvudscenarior:

 • maskinvara är borta och därmed programvaran och data
 • programvara är borta och därmed programspecifika data.

Maskinvaran kan vara av olika slag:

 • Bordsdator
 • Laptop
 • Platta
 • Mobiltelefon
 • Skivminnen, CD/DVD och USB
 • Backupsystem
 • Smartwatch, annan wears
 • Bilkommunikation
 • Larm
 • TV, radio
 • Annan utrustning

Programvara

 • Operativsystem med drivrutiner, systemprogram
 • Applikationer, Office, webbläsare, 
 • Databas, applikationsspecifik, generella format

Målet för säkerheten är att vidta åtgärder som

 • kraftigt minskar risken för det som får allvarliga konsekvenser
 • något minskar risken för det som är mindre allvarligt.
 • ta hänsyn till besvär och kostnad för att minska risken.

Listan över risker och produkter är långt ifrån komplett men ända komplicerad. Målet blir att bryta ned detta i delsystem och se hur olika problem kan hanteras.

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.