IT-hjälpen

2017-03-01

Hur ser man vem som skrivit vad i Google Docs?

I Docs kan flera personer arbeta med samma text. Det är en väldigt bra funktion då flera personer behöver jobba tillsammans om texten. Om alla bearbetar text samtidigt så får man ju en uppfattning om vem som skrivit vad. Men hur ser man vem som är skribenten när man inte skriver samtidigt?

Det hade varit bra om skribenternas text hade olika färger, men den funktionen finns inte. Docs har två andra lösningar

  • omarbetningshistorik
  • kommentarer

Omarbetningshistorik

Finns under fliken Arkiv. Omarbetningshistorisk visar ändringstillfällen med uppgift om vem som utfört ändringarna. När man klickar på ett sådant tillfälle visas alla ändringar som gjort. Man kan då dessutom återskapa dokument så som det var innan dessa ändringar gjordes.

Kommentarer

Kommentarfunktionen kan användas på två sätt:

  1. Ändringar skrivas in som kommentar. 
  2. Ändringar gör i texten. ändringarna markeras med kommentar, skrive en kommentar (det räcker med en punkt.) Då skapas en kommentar med uppgift om vem som gjort kommentaren.
Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.