IT-hjälpen

2017-02-15

Vad är Google-konto?

Det går att använda flera av Googles produkter utan ett Googlekonto, t.ex. söka, använda Chrome, Google mail, Youtube, m.fl. Men för andra krävs det att man har ett Googlekonto, t.ex. Docs.

Ett konto hos google gäller på alla vanliga datorer: PC, Mac, Linux, Android, IOS, m fl. Egentligen alla som man kan surfa med.

Google beskriver noga varför de vill ha uppgifterna vid registreringen. Några måste anges, andra är frivilliga. Vilket som är vad framgår tyvärr inte - man får pröva sig fram.

Klart är att man inte måste ha en gmail-adress, även om jag har svårt att förstå varför man inte skulle vilja ha det. Det får bli ämnet för en annan text.

Google har givetvis användarvillkor som de flesta nog aldrig läser. Jag tar inte heller alltid den tiden, men just när det gäller Google finns det starka skäl. Villkoren är trevligt skrivna (ja faktiskt!), men verkligheten kan bli otrevlig: "Google kan också när som helst upphöra att tillhandahålla dig våra Tjänster eller lägga till eller skapa begränsningar avseende Tjänsterna." Det är ju helt klart att ett sådant beslut av Google kan få utomordentligt allvarliga konsekvenser.

Formuleringen "Om vi avbryter en Tjänst kommer vi, när så skäligen är möjligt, att ge dig en rimlig förvarning och en chans att hämta ut din information från Tjänsten." är ett litet plåster på såret.

Om man ogillar beslutet och villkoren så ska tvisten lösas i Kalifornien. Enligt amerikansk lag. Inte helt lätt. Eller billigt.

Hör av dig om du har frågor om avtalet. Jag har ganska god kunskap i ämnet.

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.