Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Alla webbar

IT-hjälpen

2018-07-26

Hur sänder man mail till en bestämd grupp mottagare?

Sändning av gruppmail startar i Google kontakter. Här är Googles beskrivning.

Till Alla
Taggar: mail epost gruppmail

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12