IT-hjälpen

2018-02-27

Utforskaren del 3

När man öppnat en mapp i utforskaren och markerat en fil kan man klicka höger och får då en meny kallad ???????? . Ett av alternativen är Öppna med ... som visar program som kan öppna filen.

Snabbåtkomst (Quick Access Toolbar) är menyn längst upp till vänster i Utforskaren:

Innehållet i menyn kan ändras, se sidan Fäst, ta bort och anpassa i Snabbåtkomst.

Till Alla

2018-02-27

Utforskaren del 3

När man öppnat en mapp i utforskaren och markerat en fil kan man klicka höger och får då en meny kallad ???????? . Ett av alternativen är Öppna med ... som visar program som kan öppna filen.

Snabbåtkomst (Quick Access Toolbar) är menyn längst upp till vänster i Utforskaren:

Innehållet i menyn kan ändras, se sidan Fäst, ta bort och anpassa i Snabbåtkomst.

Till Alla
Taggar: Utforskaren Snabbåtkomst File explorer

2018-02-27

Utforskaren del 3

När man öppnat en mapp i utforskaren och markerat en fil kan man klicka höger och får då en meny kallad ???????? . Ett av alternativen är Öppna med ... som visar program som kan öppna filen.

Snabbåtkomst (Quick Access Toolbar) är menyn längst upp till vänster i Utforskaren:

Innehållet i menyn kan ändras, se sidan Fäst, ta bort och anpassa i Snabbåtkomst.

Till Alla
Taggar: Utforskaren Snabbåtkomst File explorer

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.