IT-hjälpen

2018-02-19

Vad är cookie och kaka?

Vid besök på en webb får man normalt frågan om man accepterar cookies. Vad är det för något?

En cookie eller kaka är en liten text som en webbserver kan be att få spara i besökarens dator. När det godkänns av användaren skapar webbläsaren en kaka som lagras på på användarens skivminne tillsammans med domänadressen. I "https://www.noratorg.se/apps/org/showtext" så är "www.noratorg.se" domänadressen. När användaren klickar på en länk med domänadressen sänds länken och cookien till webben. Med hjälp av cookien kan webbens programvara använda den information som lagrats om användaren på webben.

Genom att kakornas innehåll i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen ifråga är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser eller identitet (i den mån den är känd). Syftet kan vara att användaren inte ska behöva logga in på nytt eller ange språkval och andra inställningar för varje besök, att följa med hur webbplatsen används eller att användaren ska få individualiserad reklam baserad på tidigare sökningar och köp.

Kakorna kan innehålla information i klartext (till exempel preferenser: språk=sv), men ofta krypteras innehållet i kakan, så att användaren inte kan veta vilken information den innehåller. Ofta innehåller kakan endast en nyckel till en databaspost på servern, varvid användaren inte har någon kontroll över hur mycket information som finns lagrad om honom eller henne.

I kakorna kan en tidpunkt efter vilken kakorna inte längre används anges. Då sparas kakorna (beroende på webbläsarens inställningar) på datorns hårddisk, för att kunna returneras också senare. I annat fall lagras kakorna endast i datorns primärminne och gäller tills webbläsaren stängs av. Den senare typens kakor kallas ofta session cookies eftersom de används för en enskild http-session, inte för att lagra information om en kund mellan sessionerna.

Wikipedia: Webbkaka

En dator kan ha ett mycket stort antal cookies. På min dator fanns det 2,748 cookies enligt programmet Awesome Cookie Manager som är ett tilläggsprogram till Chrome. MAXA hittade 5671 kakor.

Till Alla

2018-02-19

Vad är cookie och kaka?

Vid besök på en webb får man normalt frågan om man accepterar cookies. Vad är det för något?

En cookie eller kaka är en liten text som en webbserver kan be att få spara i besökarens dator. När det godkänns av användaren skapar webbläsaren en kaka som lagras på på användarens skivminne tillsammans med domänadressen. I "https://www.noratorg.se/apps/org/showtext" så är "www.noratorg.se" domänadressen. När användaren klickar på en länk med domänadressen sänds länken och cookien till webben. Med hjälp av cookien kan webbens programvara använda den information som lagrats om användaren på webben.

Genom att kakornas innehåll i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen ifråga är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser eller identitet (i den mån den är känd). Syftet kan vara att användaren inte ska behöva logga in på nytt eller ange språkval och andra inställningar för varje besök, att följa med hur webbplatsen används eller att användaren ska få individualiserad reklam baserad på tidigare sökningar och köp.

Kakorna kan innehålla information i klartext (till exempel preferenser: språk=sv), men ofta krypteras innehållet i kakan, så att användaren inte kan veta vilken information den innehåller. Ofta innehåller kakan endast en nyckel till en databaspost på servern, varvid användaren inte har någon kontroll över hur mycket information som finns lagrad om honom eller henne.

I kakorna kan en tidpunkt efter vilken kakorna inte längre används anges. Då sparas kakorna (beroende på webbläsarens inställningar) på datorns hårddisk, för att kunna returneras också senare. I annat fall lagras kakorna endast i datorns primärminne och gäller tills webbläsaren stängs av. Den senare typens kakor kallas ofta session cookies eftersom de används för en enskild http-session, inte för att lagra information om en kund mellan sessionerna.

Wikipedia: Webbkaka

En dator kan ha ett mycket stort antal cookies. På min dator fanns det 2,748 cookies enligt programmet Awesome Cookie Manager som är ett tilläggsprogram till Chrome. MAXA hittade 5671 kakor.

Till Alla
Taggar: Kaka Cookie

2018-02-19

Vad är cookie och kaka?

Vid besök på en webb får man normalt frågan om man accepterar cookies. Vad är det för något?

En cookie eller kaka är en liten text som en webbserver kan be att få spara i besökarens dator. När det godkänns av användaren skapar webbläsaren en kaka som lagras på på användarens skivminne tillsammans med domänadressen. I "https://www.noratorg.se/apps/org/showtext" så är "www.noratorg.se" domänadressen. När användaren klickar på en länk med domänadressen sänds länken och cookien till webben. Med hjälp av cookien kan webbens programvara använda den information som lagrats om användaren på webben.

Genom att kakornas innehåll i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen ifråga är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser eller identitet (i den mån den är känd). Syftet kan vara att användaren inte ska behöva logga in på nytt eller ange språkval och andra inställningar för varje besök, att följa med hur webbplatsen används eller att användaren ska få individualiserad reklam baserad på tidigare sökningar och köp.

Kakorna kan innehålla information i klartext (till exempel preferenser: språk=sv), men ofta krypteras innehållet i kakan, så att användaren inte kan veta vilken information den innehåller. Ofta innehåller kakan endast en nyckel till en databaspost på servern, varvid användaren inte har någon kontroll över hur mycket information som finns lagrad om honom eller henne.

I kakorna kan en tidpunkt efter vilken kakorna inte längre används anges. Då sparas kakorna (beroende på webbläsarens inställningar) på datorns hårddisk, för att kunna returneras också senare. I annat fall lagras kakorna endast i datorns primärminne och gäller tills webbläsaren stängs av. Den senare typens kakor kallas ofta session cookies eftersom de används för en enskild http-session, inte för att lagra information om en kund mellan sessionerna.

Wikipedia: Webbkaka

En dator kan ha ett mycket stort antal cookies. På min dator fanns det 2,748 cookies enligt programmet Awesome Cookie Manager som är ett tilläggsprogram till Chrome. MAXA hittade 5671 kakor.

Till Alla
Taggar: Kaka Cookie

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.