IT-hjälpen

2018-02-17

Hur fungerar utforskaren, del 2?

Här kommer en beskrivning av hur man kan använda Utforskaren. Här är del 1.

Verktygen finns i utforskarens huvud:

Huvudets innehåll går inte att läsa ovan, men bilderna nedan är fullt läsliga och har kommentarer.

Menyvalet Start och Dela används av de som är mer kunniga. Menyvalet Visa används däremot mycket. Det består av fyra verktygsgrupper.

Den första verktygsgruppen Fönster används för att ändra på innehållet i Utforskaren.

 

 

Med den andra verktygsgruppen Layout är ganska självförklarande.

 

 

 

Med gruppen Aktuell vy kan man sortera mappens innehåll och ange vilka uppgifter man vill se om en fil.

 

 

Gruppen Visa/dölj används om man vill att filtypen ska visas eller ej, dvs tecknen efter filnamnets .(punkt). Dolda objekt är filer som en användare normalt inte hanterar, men bör synas när man gör lite mer komplicerade saker.

Till Alla

2018-02-17

Hur fungerar utforskaren, del 2?

Här kommer en beskrivning av hur man kan använda Utforskaren. Här är del 1.

Verktygen finns i utforskarens huvud:

Huvudets innehåll går inte att läsa ovan, men bilderna nedan är fullt läsliga och har kommentarer.

Menyvalet Start och Dela används av de som är mer kunniga. Menyvalet Visa används däremot mycket. Det består av fyra verktygsgrupper.

Den första verktygsgruppen Fönster används för att ändra på innehållet i Utforskaren.

 

 

Med den andra verktygsgruppen Layout är ganska självförklarande.

 

 

 

Med gruppen Aktuell vy kan man sortera mappens innehåll och ange vilka uppgifter man vill se om en fil.

 

 

Gruppen Visa/dölj används om man vill att filtypen ska visas eller ej, dvs tecknen efter filnamnets .(punkt). Dolda objekt är filer som en användare normalt inte hanterar, men bör synas när man gör lite mer komplicerade saker.

Till Alla
Inga taggar

2018-02-17

Hur fungerar utforskaren, del 2?

Här kommer en beskrivning av hur man kan använda Utforskaren. Här är del 1.

Verktygen finns i utforskarens huvud:

Huvudets innehåll går inte att läsa ovan, men bilderna nedan är fullt läsliga och har kommentarer.

Menyvalet Start och Dela används av de som är mer kunniga. Menyvalet Visa används däremot mycket. Det består av fyra verktygsgrupper.

Den första verktygsgruppen Fönster används för att ändra på innehållet i Utforskaren.

 

 

Med den andra verktygsgruppen Layout är ganska självförklarande.

 

 

 

Med gruppen Aktuell vy kan man sortera mappens innehåll och ange vilka uppgifter man vill se om en fil.

 

 

Gruppen Visa/dölj används om man vill att filtypen ska visas eller ej, dvs tecknen efter filnamnets .(punkt). Dolda objekt är filer som en användare normalt inte hanterar, men bör synas när man gör lite mer komplicerade saker.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.