IT-hjälpen

2018-02-17

Hur fungerar utforskaren, del 1?

Utforskaren (File explorer) är ett av de allra viktigaste programmen i Windows 10. Med baskunnande om detta program blir det mycket enklare att hantera Windows.

Man kan starta programmet genom att klicka på mappsymbolen på aktivitetsraden längst ned, på bilden längst till höger. Ett annat sätt är Windowstangenten + E.

Då startar ett fönster med en stor mängd verktyg. Fler verktyg visas ju bredare fönstret är.

Under verktygen kan man se allt som lagras på datorns skivinnen, ev USB, DVDer, mm. Som mest komprimerat visas bara de två högsta nivåerna i Utforskaren.

En fil är ett utrymme på ett lagringsställe. Systemet lagra all typ av information i filer, som texter, program, bilder, etc. 

Snabbåtkomst är genvägar till filer du använder ofta. På skrivbordet finns ikoner till alla filer och dessutom fler genvägar.

Skrivbordets innehåll varierar stort beroende på hur datorn används, men vissa ikoner bör alltid finnas.

En mapp på skrivsbordet ha användarens namn. Denna mapp har mappar med namn som Bilder, Dokument, Filmer, Hämtade filer, Kontakter, Musik och Skrivbord.

Denna mapp på skrivsbordet har ikoner till samma mappar som den med användarnamnet, dvs Bilder, Dokument, Filmer, Hämtade filer, Kontakter, Musik och Skrivbord. Dvs mapparna har samma innehåll. Dessutom finns där ikoner till datorns enheter som skivminnen, montetrade USB-minnen, Nätverk, etc. Där finns också ikon till Kontrollpanelen för inställning av systemets parametrar samt den viktiga Papperskorgen.

I mappen hämtade filer hamnar normalt bilagor i mail som man sparar till skivminne.

Detta är det väsentliga om Utforskarens innehåll. Gå vidare hit om du vill veta hur man använder Utforkarens verktyg.

Till Alla

2018-02-17

Hur fungerar utforskaren, del 1?

Utforskaren (File explorer) är ett av de allra viktigaste programmen i Windows 10. Med baskunnande om detta program blir det mycket enklare att hantera Windows.

Man kan starta programmet genom att klicka på mappsymbolen på aktivitetsraden längst ned, på bilden längst till höger. Ett annat sätt är Windowstangenten + E.

Då startar ett fönster med en stor mängd verktyg. Fler verktyg visas ju bredare fönstret är.

Under verktygen kan man se allt som lagras på datorns skivinnen, ev USB, DVDer, mm. Som mest komprimerat visas bara de två högsta nivåerna i Utforskaren.

En fil är ett utrymme på ett lagringsställe. Systemet lagra all typ av information i filer, som texter, program, bilder, etc. 

Snabbåtkomst är genvägar till filer du använder ofta. På skrivbordet finns ikoner till alla filer och dessutom fler genvägar.

Skrivbordets innehåll varierar stort beroende på hur datorn används, men vissa ikoner bör alltid finnas.

En mapp på skrivsbordet ha användarens namn. Denna mapp har mappar med namn som Bilder, Dokument, Filmer, Hämtade filer, Kontakter, Musik och Skrivbord.

Denna mapp på skrivsbordet har ikoner till samma mappar som den med användarnamnet, dvs Bilder, Dokument, Filmer, Hämtade filer, Kontakter, Musik och Skrivbord. Dvs mapparna har samma innehåll. Dessutom finns där ikoner till datorns enheter som skivminnen, montetrade USB-minnen, Nätverk, etc. Där finns också ikon till Kontrollpanelen för inställning av systemets parametrar samt den viktiga Papperskorgen.

I mappen hämtade filer hamnar normalt bilagor i mail som man sparar till skivminne.

Detta är det väsentliga om Utforskarens innehåll. Gå vidare hit om du vill veta hur man använder Utforkarens verktyg.

Till Alla
Taggar: Utforskaren File explorer

2018-02-17

Hur fungerar utforskaren, del 1?

Utforskaren (File explorer) är ett av de allra viktigaste programmen i Windows 10. Med baskunnande om detta program blir det mycket enklare att hantera Windows.

Man kan starta programmet genom att klicka på mappsymbolen på aktivitetsraden längst ned, på bilden längst till höger. Ett annat sätt är Windowstangenten + E.

Då startar ett fönster med en stor mängd verktyg. Fler verktyg visas ju bredare fönstret är.

Under verktygen kan man se allt som lagras på datorns skivinnen, ev USB, DVDer, mm. Som mest komprimerat visas bara de två högsta nivåerna i Utforskaren.

En fil är ett utrymme på ett lagringsställe. Systemet lagra all typ av information i filer, som texter, program, bilder, etc. 

Snabbåtkomst är genvägar till filer du använder ofta. På skrivbordet finns ikoner till alla filer och dessutom fler genvägar.

Skrivbordets innehåll varierar stort beroende på hur datorn används, men vissa ikoner bör alltid finnas.

En mapp på skrivsbordet ha användarens namn. Denna mapp har mappar med namn som Bilder, Dokument, Filmer, Hämtade filer, Kontakter, Musik och Skrivbord.

Denna mapp på skrivsbordet har ikoner till samma mappar som den med användarnamnet, dvs Bilder, Dokument, Filmer, Hämtade filer, Kontakter, Musik och Skrivbord. Dvs mapparna har samma innehåll. Dessutom finns där ikoner till datorns enheter som skivminnen, montetrade USB-minnen, Nätverk, etc. Där finns också ikon till Kontrollpanelen för inställning av systemets parametrar samt den viktiga Papperskorgen.

I mappen hämtade filer hamnar normalt bilagor i mail som man sparar till skivminne.

Detta är det väsentliga om Utforskarens innehåll. Gå vidare hit om du vill veta hur man använder Utforkarens verktyg.

Till Alla
Taggar: Utforskaren File explorer

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.