IT-hjälpen

2018-02-16

Kort introduktion till Windows 10 (5 min)

Till

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.