IT-hjälpen

2018-02-14

Logga in till Google

Inloggning och säkerhet

Hur man ändra inställningarna för lösenord och åtkomst till Google-kontot.

Ditt Google-konto skyddas med hjälp av de mest avancerade säkerhetsåtgärderna på webben. Du kan göra kontot ännu säkrare genom att hålla de här inställningarna uppdaterade.

Säkerhetskontroll

Skydda kontot genom att se över aktivitet- och säkerhetsinställningar. Det tar bara några minuter. KOM IGÅNG.

Länkar

Logga in på Google

Till Alla

2018-02-14

Logga in till Google

Inloggning och säkerhet

Hur man ändra inställningarna för lösenord och åtkomst till Google-kontot.

Ditt Google-konto skyddas med hjälp av de mest avancerade säkerhetsåtgärderna på webben. Du kan göra kontot ännu säkrare genom att hålla de här inställningarna uppdaterade.

Säkerhetskontroll

Skydda kontot genom att se över aktivitet- och säkerhetsinställningar. Det tar bara några minuter. KOM IGÅNG.

Länkar

Logga in på Google

Till Alla
Inga taggar

2018-02-14

Logga in till Google

Inloggning och säkerhet

Hur man ändra inställningarna för lösenord och åtkomst till Google-kontot.

Ditt Google-konto skyddas med hjälp av de mest avancerade säkerhetsåtgärderna på webben. Du kan göra kontot ännu säkrare genom att hålla de här inställningarna uppdaterade.

Säkerhetskontroll

Skydda kontot genom att se över aktivitet- och säkerhetsinställningar. Det tar bara några minuter. KOM IGÅNG.

Länkar

Logga in på Google

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.