IT-hjälpen

2018-01-11

Bästa antivirusprogrammet

Fick frågan om lämpligt antivirus-program. Mitt svar blev, förutsatt att operativsystemet är Win10, Avast tillsammans med Win10s Defender.

Hjälp att komma fram till detta fick jag från den utmärkta Alternativeto.net.

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.