IT-hjälpen

2017-12-04

Avinstallation av Peel

Nu har jag äntligen fått iväg ett mail till Samsung om hur man avinstallerar programmet Peel  som ger sig rätten att kopiera uppgifter som jag absolut inte vill lämna ut till ett företag som inte jag själv valt. Det primärt ansvariga företaget är dock Samsung som installerar det på nya mobiler på ett sätt som gör att programmet inte kan avinstalleras.

Ämne:
Avinstallera Peel Smart Remote TV Guide

Text:

Jag vill avinstallera programmet efter som jag inte valt att installera det. Jag vill absolut inte ge programmet behörighet att
* Läsa kalenderhändelser och konfidentiell information
* Lägga till och ändra kalenderhändelser och skicka epost till gäster utan värdens vetskap
* Läsa kontaktdata
* Ändra eller ta bort innehåll på SD-kortet
* Läsa innehållet på SD-kortet
* Se WiFI-status
* Se Bluetooth-inställningar
* Läsa telefonstatus och ID
* Fullständig tillgång till Internet
* Mm
Jag menar att genom att företaget bakom programmet ger sig denna rätt så bryter man mot Personuppgiftslagen och kommer att under nästa år även bryta mot Dataskyddsförordningen (EUs lag General data protection regulation).

Jag är angelägen om att snarast få besked om hur jag avinstallerar detta program.

Vänligen
Hans Iwan Bratt

Jag har också skrivit om det på tidningen M3 Facebooksida och anmält det till Datainspektionen.

Till Alla

2017-12-04

Avinstallation av Peel

Nu har jag äntligen fått iväg ett mail till Samsung om hur man avinstallerar programmet Peel  som ger sig rätten att kopiera uppgifter som jag absolut inte vill lämna ut till ett företag som inte jag själv valt. Det primärt ansvariga företaget är dock Samsung som installerar det på nya mobiler på ett sätt som gör att programmet inte kan avinstalleras.

Ämne:
Avinstallera Peel Smart Remote TV Guide

Text:

Jag vill avinstallera programmet efter som jag inte valt att installera det. Jag vill absolut inte ge programmet behörighet att
* Läsa kalenderhändelser och konfidentiell information
* Lägga till och ändra kalenderhändelser och skicka epost till gäster utan värdens vetskap
* Läsa kontaktdata
* Ändra eller ta bort innehåll på SD-kortet
* Läsa innehållet på SD-kortet
* Se WiFI-status
* Se Bluetooth-inställningar
* Läsa telefonstatus och ID
* Fullständig tillgång till Internet
* Mm
Jag menar att genom att företaget bakom programmet ger sig denna rätt så bryter man mot Personuppgiftslagen och kommer att under nästa år även bryta mot Dataskyddsförordningen (EUs lag General data protection regulation).

Jag är angelägen om att snarast få besked om hur jag avinstallerar detta program.

Vänligen
Hans Iwan Bratt

Jag har också skrivit om det på tidningen M3 Facebooksida och anmält det till Datainspektionen.

Till Alla
Inga taggar

2017-12-04

Avinstallation av Peel

Nu har jag äntligen fått iväg ett mail till Samsung om hur man avinstallerar programmet Peel  som ger sig rätten att kopiera uppgifter som jag absolut inte vill lämna ut till ett företag som inte jag själv valt. Det primärt ansvariga företaget är dock Samsung som installerar det på nya mobiler på ett sätt som gör att programmet inte kan avinstalleras.

Ämne:
Avinstallera Peel Smart Remote TV Guide

Text:

Jag vill avinstallera programmet efter som jag inte valt att installera det. Jag vill absolut inte ge programmet behörighet att
* Läsa kalenderhändelser och konfidentiell information
* Lägga till och ändra kalenderhändelser och skicka epost till gäster utan värdens vetskap
* Läsa kontaktdata
* Ändra eller ta bort innehåll på SD-kortet
* Läsa innehållet på SD-kortet
* Se WiFI-status
* Se Bluetooth-inställningar
* Läsa telefonstatus och ID
* Fullständig tillgång till Internet
* Mm
Jag menar att genom att företaget bakom programmet ger sig denna rätt så bryter man mot Personuppgiftslagen och kommer att under nästa år även bryta mot Dataskyddsförordningen (EUs lag General data protection regulation).

Jag är angelägen om att snarast få besked om hur jag avinstallerar detta program.

Vänligen
Hans Iwan Bratt

Jag har också skrivit om det på tidningen M3 Facebooksida och anmält det till Datainspektionen.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.