Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Alla webbar

IT-hjälpen

2017-11-15

Varför ska LastPass ha så mycket information?

"Lastpass Är det verkligen rimligt att LastPass måsta ha alla de uppgifter programmet ber om. Rimmar det med den kommamnde lagen GDPR?

Lastpass är långt ifrån ensam om att kräva tillgång till information utan att förklara varför. Tvärtom är det det normala. Någon måste göra något. Jag ?

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12 Förslag på förbättringar