Grannsamverkan i Danderyd

2017-09-05

16 medlemmar i Trygve-gruppen Nora Danderyd grannsamverkan

I november 2015 skapade jag en grupp i Trygve-systemet med namnet Nora Danderyd grannsamverkan. Intresset från vår grannsamverkan var dock lågt. Vi var bara två medlemmar.

Men så för en dryg månad sedan började det komma en rad anmälningar från personer boende i Nora, Danderyd men utanför vårt område. Med tvekan nekade jag medlemskap då jag menar att grannsamverkor inte bör vara alltför stora utan var och en bör känna till sitt område och därmed kunna delta i arbetet mot brottsligheten.

Men då intresset inom vår samverkan var så litet så har jag nu utvidgat Trygve-gruppens område till hela Nora. {1;Nora Danderyd.JPG;H}

Därmed har jag nu kunnat acceptera ansökningar från 16 personer och förhoppningsvis fått med tillräckligt många för att ett utbyte av information i gruppen ska bli meningsfull.

Därmed är det också fler inom vår grannsamverkan som blir intresserade. I så fall varmt välkomna!

Till

2017-09-05

16 medlemmar i Trygve-gruppen Nora Danderyd grannsamverkan

I november 2015 skapade jag en grupp i Trygve-systemet med namnet Nora Danderyd grannsamverkan. Intresset från vår grannsamverkan var dock lågt. Vi var bara två medlemmar.

Men så för en dryg månad sedan började det komma en rad anmälningar från personer boende i Nora, Danderyd men utanför vårt område. Med tvekan nekade jag medlemskap då jag menar att grannsamverkor inte bör vara alltför stora utan var och en bör känna till sitt område och därmed kunna delta i arbetet mot brottsligheten.

Men då intresset inom vår samverkan var så litet så har jag nu utvidgat Trygve-gruppens område till hela Nora. {1;Nora Danderyd.JPG;H}

Därmed har jag nu kunnat acceptera ansökningar från 16 personer och förhoppningsvis fått med tillräckligt många för att ett utbyte av information i gruppen ska bli meningsfull.

Därmed är det också fler inom vår grannsamverkan som blir intresserade. I så fall varmt välkomna!

Till
Inga taggar

2017-09-05

16 medlemmar i Trygve-gruppen Nora Danderyd grannsamverkan

I november 2015 skapade jag en grupp i Trygve-systemet med namnet Nora Danderyd grannsamverkan. Intresset från vår grannsamverkan var dock lågt. Vi var bara två medlemmar.

Men så för en dryg månad sedan började det komma en rad anmälningar från personer boende i Nora, Danderyd men utanför vårt område. Med tvekan nekade jag medlemskap då jag menar att grannsamverkor inte bör vara alltför stora utan var och en bör känna till sitt område och därmed kunna delta i arbetet mot brottsligheten.

Men då intresset inom vår samverkan var så litet så har jag nu utvidgat Trygve-gruppens område till hela Nora. {1;Nora Danderyd.JPG;H}

Därmed har jag nu kunnat acceptera ansökningar från 16 personer och förhoppningsvis fått med tillräckligt många för att ett utbyte av information i gruppen ska bli meningsfull.

Därmed är det också fler inom vår grannsamverkan som blir intresserade. I så fall varmt välkomna!

Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.