Grannsamverkan i Danderyd

2017-08-29

Trygve - app för samverkan

I november 2015 informerade jag kort om appen Trygve. Vi är bara två som skaffade appen och har sedan inte använt den. Trygve är också tillgängligt på webben.

Under sensommaren har ett flera personer som inte bor inom vårt grannsamverkansområde ansökt om medlemskap och har därför fått nej. Men för att underlätta för andra i kommunen som vill arbeta emot brottsligheten har jag skapat en ny Trygve-grupp som omfattar hela kommunen. Även denna Trygve-grupp finns på webben.

Vad är då Trygve? Här finns en översiktlig beskrivning. I en video gör man mer detaljerat igenom hur systemet fungerar.

Till

2017-08-29

Trygve - app för samverkan

I november 2015 informerade jag kort om appen Trygve. Vi är bara två som skaffade appen och har sedan inte använt den. Trygve är också tillgängligt på webben.

Under sensommaren har ett flera personer som inte bor inom vårt grannsamverkansområde ansökt om medlemskap och har därför fått nej. Men för att underlätta för andra i kommunen som vill arbeta emot brottsligheten har jag skapat en ny Trygve-grupp som omfattar hela kommunen. Även denna Trygve-grupp finns på webben.

Vad är då Trygve? Här finns en översiktlig beskrivning. I en video gör man mer detaljerat igenom hur systemet fungerar.

Till
Inga taggar

2017-08-29

Trygve - app för samverkan

I november 2015 informerade jag kort om appen Trygve. Vi är bara två som skaffade appen och har sedan inte använt den. Trygve är också tillgängligt på webben.

Under sensommaren har ett flera personer som inte bor inom vårt grannsamverkansområde ansökt om medlemskap och har därför fått nej. Men för att underlätta för andra i kommunen som vill arbeta emot brottsligheten har jag skapat en ny Trygve-grupp som omfattar hela kommunen. Även denna Trygve-grupp finns på webben.

Vad är då Trygve? Här finns en översiktlig beskrivning. I en video gör man mer detaljerat igenom hur systemet fungerar.

Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.