Grannsamverkan i Danderyd

2015-12-21

Grannsamverkan i Nora

2015-12-21

Många i detta område ingår i en grannsamverkan. Det betyder att vi gör vad vi kan för att minska risken för inbrott i nära samarbete med polisen och kommunen.


Vårt område är avgränsat tillsammans med polisen. Omfattningen framgår av denna karta:

Jag är kontaktperson för grannsamverkan med polisen och kommunen. I min uppgift ingår att följa det som kan vara av intresse för vårt område. Ett exempel är planerad bebyggelse vid Nora Torg. Vi har i den frågan nära kontakt med grannsamverkan runt torget. Kommunen har ett informationsmöte den 13 januari kl 17:00.

En annan fråga är kommunens kontakter med Sverigeförhandlingen angående förändringar i T-bana, E18 och andra vägar, mm.

Om du önskar få löpande information om vår grannsamverkan kan du anmäla din epostadress till hibratt@gmail.com. 

Med önskan om endast välkomna besök under helgerna

God Jul och Gott Nytt År

Hans Iwan Bratt
Hästhagsvägen 2
hibratt@gmail.com

Till

2015-12-21

Grannsamverkan i Nora

2015-12-21

Många i detta område ingår i en grannsamverkan. Det betyder att vi gör vad vi kan för att minska risken för inbrott i nära samarbete med polisen och kommunen.


Vårt område är avgränsat tillsammans med polisen. Omfattningen framgår av denna karta:

Jag är kontaktperson för grannsamverkan med polisen och kommunen. I min uppgift ingår att följa det som kan vara av intresse för vårt område. Ett exempel är planerad bebyggelse vid Nora Torg. Vi har i den frågan nära kontakt med grannsamverkan runt torget. Kommunen har ett informationsmöte den 13 januari kl 17:00.

En annan fråga är kommunens kontakter med Sverigeförhandlingen angående förändringar i T-bana, E18 och andra vägar, mm.

Om du önskar få löpande information om vår grannsamverkan kan du anmäla din epostadress till hibratt@gmail.com. 

Med önskan om endast välkomna besök under helgerna

God Jul och Gott Nytt År

Hans Iwan Bratt
Hästhagsvägen 2
hibratt@gmail.com

Till
Inga taggar

2015-12-21

Grannsamverkan i Nora

2015-12-21

Många i detta område ingår i en grannsamverkan. Det betyder att vi gör vad vi kan för att minska risken för inbrott i nära samarbete med polisen och kommunen.


Vårt område är avgränsat tillsammans med polisen. Omfattningen framgår av denna karta:

Jag är kontaktperson för grannsamverkan med polisen och kommunen. I min uppgift ingår att följa det som kan vara av intresse för vårt område. Ett exempel är planerad bebyggelse vid Nora Torg. Vi har i den frågan nära kontakt med grannsamverkan runt torget. Kommunen har ett informationsmöte den 13 januari kl 17:00.

En annan fråga är kommunens kontakter med Sverigeförhandlingen angående förändringar i T-bana, E18 och andra vägar, mm.

Om du önskar få löpande information om vår grannsamverkan kan du anmäla din epostadress till hibratt@gmail.com. 

Med önskan om endast välkomna besök under helgerna

God Jul och Gott Nytt År

Hans Iwan Bratt
Hästhagsvägen 2
hibratt@gmail.com

Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.