Grannsamverkan i Danderyd

2017-04-08

Till samverkarna Nora Danderyd

Nora torg - snart kommer samrådsremissen

Föreningen Nora torgs framtid har tagit fram ett informationsblad om kommunens planer nya hus vid Nora torg. Av det framgår det tydligt hur orimliga planerna är. Fyra breda och höga hus. Fler våningsplan på befintliga hus. Och helt tokiga trafiklösningar. Garage ska sprängas ned under husen. Byggtiden uppskattas till tre år.


Den 25 april har föreningen årsmöte i Smedjan i Kvarnparken. Troligen har vi då fått kommunens förslag på remiss.. Jag sitter i föreningens styrelse och ställer upp till omval. Kontakta gärna mig: hibratt@gmail.com.


Alla i Nora är välkomna, även de som ännu inte är medlemmar. Det är väldigt viktigt att alla i Nora kommer med. Om vi är riktigt många i föreningen väger våra synpunkter tungt.


Här är föreningens webb: http://www.noratorg.se

Inbrott i Västra Danderyd

Inbrott i villa: Handelsvägen, Danderyd

2017-03-06 kl 18.00 -2017-03-09 kl 18.45

Man har brutit upp ett fönster. Villan genomsökt. I nuläget oklart vad som tillgripits


Inbrott i lägenhet: Soltorpsvägen, Danderyd

2017-03-17 kl 19.05

Man har brutit upp en altandörr till lägenheten. Larm utlöses. Gärningsmännen avviker från platsen

i bil. Polisen stoppar bilen i närområdet. Två personer grips.

Inbrott i villa: Näckrosvägen, Danderyd

2017-03-17 kl 19.20

Villans larm utlöses. Man har krossat ett fönster och berett sig tillträde. I nuläget oklart vad som tillgripits.

Inbrott i villa: Edsviksvägen, Danderyd

2017-03-17 kl 18.00 – kl 21.00

Man har brutit upp ett fönster till villan. Huset genomsökt. Man har tillgripit smycken och kontanter.

Inbrott i lägenhet: Axel Johnsons väg, Danderyd

2017-03-17 – 2017-03-19 kl 10.40

Man har klättrat upp till balkongen. Här har man brutit upp ett fönster. Lägenheten genomsökt. Oklart vad som tillgripits.

Bilinbrott

Under två dagar 2-3 april stals den invändiga elektroniken i sju bilar i Djursholm. Man har i några fall även tagit airbag/ratt.


Polisen har gått ut med brev angående just inbrott i bil.  I korthet kan man beskriva detta fenomen som att det främst är några få bilmärken som är särskilt utsatta. BMW är det bilmärke som förekommer främst. Men även andra bilmärken är representerade.


Inbrotten sker främst hemma vid bostaden/nattetid. Om du har möjlighet, ställ in din bil i garaget. Parkera bilen så att man ser den från ditt fönster. Ha belysning som tänds när man närmar sig bilen. Se efter om möjligheten till kameraövervakning är möjlig.


Prata ihop dig med grannarna så att man i ditt område är medveten om dessa stölder. I denna brottstyp finns det risk för att gärningspersonerna återkommer efter en tid.

Påsklovet

Vår polisman Mats Hessler: LITET KOM IHÅG NÄR JAG RESER BORT                                                                     

 • Tala om för grannarna

 • Be grannarna om hjälp

 • Tala om för kontaktombudet

 • Förvara värdesakerna på säker plats

 • Kontrollera inventarieförteckning

 • Timers på belysning/radio

 • ”Städa” inte på tomten

 • Kontrollera lås

 • Kontrollera dörrar

 • Kontrollera fönster

 • Kontrollera larm

 • Vidarekoppla telefon

Vill du köra grannsamverkansbilen?

För att köra grannsamverkansbilen behöver man gå en kort utbildning på ca 2 h. I utbildningen förklaras grannsamverkansbilens syfte och mål, grundläggande kunskap om att förebygga brott och vilka uppgifter man har som förare/medåkare. Men går även igenom praktisk information om att köra och boka bilen. I samband med utbildningen bokas du in på två pass med grannsamverkansbilen. Vid det första passet får du åka med en erfaren förare.


Nästa utbildning sker den 25 april 2017. Tid 13:00-15:00, Ebba Grips Rum, Djursholms slott.

Här anmäler du dig: http://www.danderyd.se/grannsamverkan

Tullen

Var tar stöldgodset vägen? Det tar tjuvarna och lastar på en bil och lämnar landet. Men tullen då. GÖR INGET!!! Den har inte rätt att ingripa även om tullarna vet att bilen är full med tjuvgods.


Detta har tagits upp i riksdagen av flera ledamöter. Vad svarar den ansvarige ministern Anders Ygeman? Att han inte tänker agera.


Läs mer: Tullen släpper igenom tjuvar med stöldgods

Till

2017-04-08

Till samverkarna Nora Danderyd

Nora torg - snart kommer samrådsremissen

Föreningen Nora torgs framtid har tagit fram ett informationsblad om kommunens planer nya hus vid Nora torg. Av det framgår det tydligt hur orimliga planerna är. Fyra breda och höga hus. Fler våningsplan på befintliga hus. Och helt tokiga trafiklösningar. Garage ska sprängas ned under husen. Byggtiden uppskattas till tre år.


Den 25 april har föreningen årsmöte i Smedjan i Kvarnparken. Troligen har vi då fått kommunens förslag på remiss.. Jag sitter i föreningens styrelse och ställer upp till omval. Kontakta gärna mig: hibratt@gmail.com.


Alla i Nora är välkomna, även de som ännu inte är medlemmar. Det är väldigt viktigt att alla i Nora kommer med. Om vi är riktigt många i föreningen väger våra synpunkter tungt.


Här är föreningens webb: http://www.noratorg.se

Inbrott i Västra Danderyd

Inbrott i villa: Handelsvägen, Danderyd

2017-03-06 kl 18.00 -2017-03-09 kl 18.45

Man har brutit upp ett fönster. Villan genomsökt. I nuläget oklart vad som tillgripits


Inbrott i lägenhet: Soltorpsvägen, Danderyd

2017-03-17 kl 19.05

Man har brutit upp en altandörr till lägenheten. Larm utlöses. Gärningsmännen avviker från platsen

i bil. Polisen stoppar bilen i närområdet. Två personer grips.

Inbrott i villa: Näckrosvägen, Danderyd

2017-03-17 kl 19.20

Villans larm utlöses. Man har krossat ett fönster och berett sig tillträde. I nuläget oklart vad som tillgripits.

Inbrott i villa: Edsviksvägen, Danderyd

2017-03-17 kl 18.00 – kl 21.00

Man har brutit upp ett fönster till villan. Huset genomsökt. Man har tillgripit smycken och kontanter.

Inbrott i lägenhet: Axel Johnsons väg, Danderyd

2017-03-17 – 2017-03-19 kl 10.40

Man har klättrat upp till balkongen. Här har man brutit upp ett fönster. Lägenheten genomsökt. Oklart vad som tillgripits.

Bilinbrott

Under två dagar 2-3 april stals den invändiga elektroniken i sju bilar i Djursholm. Man har i några fall även tagit airbag/ratt.


Polisen har gått ut med brev angående just inbrott i bil.  I korthet kan man beskriva detta fenomen som att det främst är några få bilmärken som är särskilt utsatta. BMW är det bilmärke som förekommer främst. Men även andra bilmärken är representerade.


Inbrotten sker främst hemma vid bostaden/nattetid. Om du har möjlighet, ställ in din bil i garaget. Parkera bilen så att man ser den från ditt fönster. Ha belysning som tänds när man närmar sig bilen. Se efter om möjligheten till kameraövervakning är möjlig.


Prata ihop dig med grannarna så att man i ditt område är medveten om dessa stölder. I denna brottstyp finns det risk för att gärningspersonerna återkommer efter en tid.

Påsklovet

Vår polisman Mats Hessler: LITET KOM IHÅG NÄR JAG RESER BORT                                                                     

 • Tala om för grannarna

 • Be grannarna om hjälp

 • Tala om för kontaktombudet

 • Förvara värdesakerna på säker plats

 • Kontrollera inventarieförteckning

 • Timers på belysning/radio

 • ”Städa” inte på tomten

 • Kontrollera lås

 • Kontrollera dörrar

 • Kontrollera fönster

 • Kontrollera larm

 • Vidarekoppla telefon

Vill du köra grannsamverkansbilen?

För att köra grannsamverkansbilen behöver man gå en kort utbildning på ca 2 h. I utbildningen förklaras grannsamverkansbilens syfte och mål, grundläggande kunskap om att förebygga brott och vilka uppgifter man har som förare/medåkare. Men går även igenom praktisk information om att köra och boka bilen. I samband med utbildningen bokas du in på två pass med grannsamverkansbilen. Vid det första passet får du åka med en erfaren förare.


Nästa utbildning sker den 25 april 2017. Tid 13:00-15:00, Ebba Grips Rum, Djursholms slott.

Här anmäler du dig: http://www.danderyd.se/grannsamverkan

Tullen

Var tar stöldgodset vägen? Det tar tjuvarna och lastar på en bil och lämnar landet. Men tullen då. GÖR INGET!!! Den har inte rätt att ingripa även om tullarna vet att bilen är full med tjuvgods.


Detta har tagits upp i riksdagen av flera ledamöter. Vad svarar den ansvarige ministern Anders Ygeman? Att han inte tänker agera.


Läs mer: Tullen släpper igenom tjuvar med stöldgods

Till
Inga taggar

2017-04-08

Till samverkarna Nora Danderyd

Nora torg - snart kommer samrådsremissen

Föreningen Nora torgs framtid har tagit fram ett informationsblad om kommunens planer nya hus vid Nora torg. Av det framgår det tydligt hur orimliga planerna är. Fyra breda och höga hus. Fler våningsplan på befintliga hus. Och helt tokiga trafiklösningar. Garage ska sprängas ned under husen. Byggtiden uppskattas till tre år.


Den 25 april har föreningen årsmöte i Smedjan i Kvarnparken. Troligen har vi då fått kommunens förslag på remiss.. Jag sitter i föreningens styrelse och ställer upp till omval. Kontakta gärna mig: hibratt@gmail.com.


Alla i Nora är välkomna, även de som ännu inte är medlemmar. Det är väldigt viktigt att alla i Nora kommer med. Om vi är riktigt många i föreningen väger våra synpunkter tungt.


Här är föreningens webb: http://www.noratorg.se

Inbrott i Västra Danderyd

Inbrott i villa: Handelsvägen, Danderyd

2017-03-06 kl 18.00 -2017-03-09 kl 18.45

Man har brutit upp ett fönster. Villan genomsökt. I nuläget oklart vad som tillgripits


Inbrott i lägenhet: Soltorpsvägen, Danderyd

2017-03-17 kl 19.05

Man har brutit upp en altandörr till lägenheten. Larm utlöses. Gärningsmännen avviker från platsen

i bil. Polisen stoppar bilen i närområdet. Två personer grips.

Inbrott i villa: Näckrosvägen, Danderyd

2017-03-17 kl 19.20

Villans larm utlöses. Man har krossat ett fönster och berett sig tillträde. I nuläget oklart vad som tillgripits.

Inbrott i villa: Edsviksvägen, Danderyd

2017-03-17 kl 18.00 – kl 21.00

Man har brutit upp ett fönster till villan. Huset genomsökt. Man har tillgripit smycken och kontanter.

Inbrott i lägenhet: Axel Johnsons väg, Danderyd

2017-03-17 – 2017-03-19 kl 10.40

Man har klättrat upp till balkongen. Här har man brutit upp ett fönster. Lägenheten genomsökt. Oklart vad som tillgripits.

Bilinbrott

Under två dagar 2-3 april stals den invändiga elektroniken i sju bilar i Djursholm. Man har i några fall även tagit airbag/ratt.


Polisen har gått ut med brev angående just inbrott i bil.  I korthet kan man beskriva detta fenomen som att det främst är några få bilmärken som är särskilt utsatta. BMW är det bilmärke som förekommer främst. Men även andra bilmärken är representerade.


Inbrotten sker främst hemma vid bostaden/nattetid. Om du har möjlighet, ställ in din bil i garaget. Parkera bilen så att man ser den från ditt fönster. Ha belysning som tänds när man närmar sig bilen. Se efter om möjligheten till kameraövervakning är möjlig.


Prata ihop dig med grannarna så att man i ditt område är medveten om dessa stölder. I denna brottstyp finns det risk för att gärningspersonerna återkommer efter en tid.

Påsklovet

Vår polisman Mats Hessler: LITET KOM IHÅG NÄR JAG RESER BORT                                                                     

 • Tala om för grannarna

 • Be grannarna om hjälp

 • Tala om för kontaktombudet

 • Förvara värdesakerna på säker plats

 • Kontrollera inventarieförteckning

 • Timers på belysning/radio

 • ”Städa” inte på tomten

 • Kontrollera lås

 • Kontrollera dörrar

 • Kontrollera fönster

 • Kontrollera larm

 • Vidarekoppla telefon

Vill du köra grannsamverkansbilen?

För att köra grannsamverkansbilen behöver man gå en kort utbildning på ca 2 h. I utbildningen förklaras grannsamverkansbilens syfte och mål, grundläggande kunskap om att förebygga brott och vilka uppgifter man har som förare/medåkare. Men går även igenom praktisk information om att köra och boka bilen. I samband med utbildningen bokas du in på två pass med grannsamverkansbilen. Vid det första passet får du åka med en erfaren förare.


Nästa utbildning sker den 25 april 2017. Tid 13:00-15:00, Ebba Grips Rum, Djursholms slott.

Här anmäler du dig: http://www.danderyd.se/grannsamverkan

Tullen

Var tar stöldgodset vägen? Det tar tjuvarna och lastar på en bil och lämnar landet. Men tullen då. GÖR INGET!!! Den har inte rätt att ingripa även om tullarna vet att bilen är full med tjuvgods.


Detta har tagits upp i riksdagen av flera ledamöter. Vad svarar den ansvarige ministern Anders Ygeman? Att han inte tänker agera.


Läs mer: Tullen släpper igenom tjuvar med stöldgods

Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.