Grannsamverkan i Danderyd

2017-04-05

Tullen släpper igenom tjuvar med stöldgods

Visst är det utomordentligt märkligt att Tullen inte kan stoppa stöldgods för att polisen inte hinner med att beslagta det stulna. Jag kan förstå att det är svårt för polisen att vara på plats när det begås ett inbrott. Men nog skulle tullen kunna klara av att hantera utförsel av laster med stöldgods.  

Thomas Finnborg (M), polisinspektör, har ställt en ska enkel fråga till Anders Ygeman(S) i ämnet. I den skriver Finnborg:  

Tullverket har däremot inte som uppgift att förhindra utförsel av stöldgods från Sverige. Orsaken till detta är att det i dag inte är en brottslig handling att föra ut stöldgods ur landet. I stället går 98 procent av tullpersonalens tid i färjehamnar åt till att kontrollera införsel av gods, vilket regeringen också har bett myndigheten att prioritera.  

...

Stöldgods för mångmiljonbelopp försvinner alltså ut från Sverige varje år. Ett exempel är det ökande antalet stölder av båtmotorer. Förra året stals omkring 3 000 båtmotorer i Sverige, och över 70 procent av de stulna motorerna beräknas sedan försvinna utomlands.

Lagstiftningen borde alltså ändras så att utförande av stöldgods görs till en brottslig handling, samtidigt som Tullverkets tillförs utökade resurser och får i uppdrag att tydligare kontrollera utförsel av stöldgods.

Anders Ygeman ska besvara frågan senast 2017-04-12 kl. 12.00.

Även Lars-Arne Staxäng (M) ställde en liknande fråga till Ygeman i december 2016. Då svarade Ygeman att han inte tänker vidta några åtgärder! Det verkar som att huvudskälet är hinder i EUs lagstiftning. Han skriver 

För att Tullverket ska få göra ingripanden krävs att den aktuella varan finns uppräknad i lagen. Exempel på sådana varor är narkotika, vapen och krigsmateriel. Med stöd av den lagen har Tullverket rätt att bl.a. omhänderta varor. Dessutom kan lagen om straff för smuggling bli tillämplig, vilken bl.a. innehåller bestämmelser om beslag. För att regelverket ska vara tillämpligt ska det dock finnas en in- eller utförselrestriktion beträffande varan i annan lagstiftning. Regleringen för Tullverkets kontroller tar således endast sikte på in- och utförselreglerade varor och inte på att utreda andra typer av brott.

Jag har därför inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder.

Polisen vet vilka som stjäl

De organiserade stöldligorna kommer från Östeuropa och använder bland annat förprogrammerad gps-utrustning när de begår sina brott. Det visar en kartläggning som polisen gjort av 1.500 återkommande personer som livnär sig på stölder.

Förra året anmäldes drygt 22.000 bostadsinbrott, samtidigt som polisens uppklarningsstatistik är mycket låg, fyra procent. De senaste åren har polisen därför satsat på att kartlägga vilka som begår bostadsinbrott och var brotten sker.

...

Polisen har kartlagt ett 15-tal kriminella nätverk som begår brott i Sverige. Cirka 500 personer är hemmahörande i Litauen. Cirka 300 personer kommer från Polen. Sedan finns mindre grupper från Georgien, Vitryssland och Rumänien och Bulgarien. Totalt rör det sig om 1.500 personer som är aktiva och som begår brott.

Nätverken är specialiserade på olika områden. Vissa ligor gör bostadsinbrott, medan andra stjäl lyxbilar och dyra bildelar, till exempel krockkuddar och navigations- och mediamoduler.

– De har medlemmar som bor i Sverige. Det är de som planerar var man ska göra inbrotten och stölderna. Ofta rör det sig om rena beställningsjobb. Vi har spanat och sett hur de tömmer en bil på strålkastare, airbags och mediamodulen på under en minut. De bor hos sina landsmän i Sverige medan de utför brotten och gömmer även stöldgods där, säger Anders Burén.

Hur får de ut stöldgodset ur Sverige?

– Ofta låter de de stulna sakerna ligga i några veckor, sedan kan det skickas via bussgods eller via fraktföretag. Eller också försöker man i vissa fall köra hem godset själva, säger Anders Burén till SVT Nyheter.

Så här kan det ju inte få vara! Om några dagar ska Anders Ygeman ge sitt svar. Blir det igen "Ingen åtgärd". Jag tänker skriva till honom också kräva att han gör något. Gör det du också! Adressen är justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se.

Till

2017-04-05

Tullen släpper igenom tjuvar med stöldgods

Visst är det utomordentligt märkligt att Tullen inte kan stoppa stöldgods för att polisen inte hinner med att beslagta det stulna. Jag kan förstå att det är svårt för polisen att vara på plats när det begås ett inbrott. Men nog skulle tullen kunna klara av att hantera utförsel av laster med stöldgods.  

Thomas Finnborg (M), polisinspektör, har ställt en ska enkel fråga till Anders Ygeman(S) i ämnet. I den skriver Finnborg:  

Tullverket har däremot inte som uppgift att förhindra utförsel av stöldgods från Sverige. Orsaken till detta är att det i dag inte är en brottslig handling att föra ut stöldgods ur landet. I stället går 98 procent av tullpersonalens tid i färjehamnar åt till att kontrollera införsel av gods, vilket regeringen också har bett myndigheten att prioritera.  

...

Stöldgods för mångmiljonbelopp försvinner alltså ut från Sverige varje år. Ett exempel är det ökande antalet stölder av båtmotorer. Förra året stals omkring 3 000 båtmotorer i Sverige, och över 70 procent av de stulna motorerna beräknas sedan försvinna utomlands.

Lagstiftningen borde alltså ändras så att utförande av stöldgods görs till en brottslig handling, samtidigt som Tullverkets tillförs utökade resurser och får i uppdrag att tydligare kontrollera utförsel av stöldgods.

Anders Ygeman ska besvara frågan senast 2017-04-12 kl. 12.00.

Även Lars-Arne Staxäng (M) ställde en liknande fråga till Ygeman i december 2016. Då svarade Ygeman att han inte tänker vidta några åtgärder! Det verkar som att huvudskälet är hinder i EUs lagstiftning. Han skriver 

För att Tullverket ska få göra ingripanden krävs att den aktuella varan finns uppräknad i lagen. Exempel på sådana varor är narkotika, vapen och krigsmateriel. Med stöd av den lagen har Tullverket rätt att bl.a. omhänderta varor. Dessutom kan lagen om straff för smuggling bli tillämplig, vilken bl.a. innehåller bestämmelser om beslag. För att regelverket ska vara tillämpligt ska det dock finnas en in- eller utförselrestriktion beträffande varan i annan lagstiftning. Regleringen för Tullverkets kontroller tar således endast sikte på in- och utförselreglerade varor och inte på att utreda andra typer av brott.

Jag har därför inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder.

Polisen vet vilka som stjäl

De organiserade stöldligorna kommer från Östeuropa och använder bland annat förprogrammerad gps-utrustning när de begår sina brott. Det visar en kartläggning som polisen gjort av 1.500 återkommande personer som livnär sig på stölder.

Förra året anmäldes drygt 22.000 bostadsinbrott, samtidigt som polisens uppklarningsstatistik är mycket låg, fyra procent. De senaste åren har polisen därför satsat på att kartlägga vilka som begår bostadsinbrott och var brotten sker.

...

Polisen har kartlagt ett 15-tal kriminella nätverk som begår brott i Sverige. Cirka 500 personer är hemmahörande i Litauen. Cirka 300 personer kommer från Polen. Sedan finns mindre grupper från Georgien, Vitryssland och Rumänien och Bulgarien. Totalt rör det sig om 1.500 personer som är aktiva och som begår brott.

Nätverken är specialiserade på olika områden. Vissa ligor gör bostadsinbrott, medan andra stjäl lyxbilar och dyra bildelar, till exempel krockkuddar och navigations- och mediamoduler.

– De har medlemmar som bor i Sverige. Det är de som planerar var man ska göra inbrotten och stölderna. Ofta rör det sig om rena beställningsjobb. Vi har spanat och sett hur de tömmer en bil på strålkastare, airbags och mediamodulen på under en minut. De bor hos sina landsmän i Sverige medan de utför brotten och gömmer även stöldgods där, säger Anders Burén.

Hur får de ut stöldgodset ur Sverige?

– Ofta låter de de stulna sakerna ligga i några veckor, sedan kan det skickas via bussgods eller via fraktföretag. Eller också försöker man i vissa fall köra hem godset själva, säger Anders Burén till SVT Nyheter.

Så här kan det ju inte få vara! Om några dagar ska Anders Ygeman ge sitt svar. Blir det igen "Ingen åtgärd". Jag tänker skriva till honom också kräva att han gör något. Gör det du också! Adressen är justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se.

Till
Inga taggar

2017-04-05

Tullen släpper igenom tjuvar med stöldgods

Visst är det utomordentligt märkligt att Tullen inte kan stoppa stöldgods för att polisen inte hinner med att beslagta det stulna. Jag kan förstå att det är svårt för polisen att vara på plats när det begås ett inbrott. Men nog skulle tullen kunna klara av att hantera utförsel av laster med stöldgods.  

Thomas Finnborg (M), polisinspektör, har ställt en ska enkel fråga till Anders Ygeman(S) i ämnet. I den skriver Finnborg:  

Tullverket har däremot inte som uppgift att förhindra utförsel av stöldgods från Sverige. Orsaken till detta är att det i dag inte är en brottslig handling att föra ut stöldgods ur landet. I stället går 98 procent av tullpersonalens tid i färjehamnar åt till att kontrollera införsel av gods, vilket regeringen också har bett myndigheten att prioritera.  

...

Stöldgods för mångmiljonbelopp försvinner alltså ut från Sverige varje år. Ett exempel är det ökande antalet stölder av båtmotorer. Förra året stals omkring 3 000 båtmotorer i Sverige, och över 70 procent av de stulna motorerna beräknas sedan försvinna utomlands.

Lagstiftningen borde alltså ändras så att utförande av stöldgods görs till en brottslig handling, samtidigt som Tullverkets tillförs utökade resurser och får i uppdrag att tydligare kontrollera utförsel av stöldgods.

Anders Ygeman ska besvara frågan senast 2017-04-12 kl. 12.00.

Även Lars-Arne Staxäng (M) ställde en liknande fråga till Ygeman i december 2016. Då svarade Ygeman att han inte tänker vidta några åtgärder! Det verkar som att huvudskälet är hinder i EUs lagstiftning. Han skriver 

För att Tullverket ska få göra ingripanden krävs att den aktuella varan finns uppräknad i lagen. Exempel på sådana varor är narkotika, vapen och krigsmateriel. Med stöd av den lagen har Tullverket rätt att bl.a. omhänderta varor. Dessutom kan lagen om straff för smuggling bli tillämplig, vilken bl.a. innehåller bestämmelser om beslag. För att regelverket ska vara tillämpligt ska det dock finnas en in- eller utförselrestriktion beträffande varan i annan lagstiftning. Regleringen för Tullverkets kontroller tar således endast sikte på in- och utförselreglerade varor och inte på att utreda andra typer av brott.

Jag har därför inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder.

Polisen vet vilka som stjäl

De organiserade stöldligorna kommer från Östeuropa och använder bland annat förprogrammerad gps-utrustning när de begår sina brott. Det visar en kartläggning som polisen gjort av 1.500 återkommande personer som livnär sig på stölder.

Förra året anmäldes drygt 22.000 bostadsinbrott, samtidigt som polisens uppklarningsstatistik är mycket låg, fyra procent. De senaste åren har polisen därför satsat på att kartlägga vilka som begår bostadsinbrott och var brotten sker.

...

Polisen har kartlagt ett 15-tal kriminella nätverk som begår brott i Sverige. Cirka 500 personer är hemmahörande i Litauen. Cirka 300 personer kommer från Polen. Sedan finns mindre grupper från Georgien, Vitryssland och Rumänien och Bulgarien. Totalt rör det sig om 1.500 personer som är aktiva och som begår brott.

Nätverken är specialiserade på olika områden. Vissa ligor gör bostadsinbrott, medan andra stjäl lyxbilar och dyra bildelar, till exempel krockkuddar och navigations- och mediamoduler.

– De har medlemmar som bor i Sverige. Det är de som planerar var man ska göra inbrotten och stölderna. Ofta rör det sig om rena beställningsjobb. Vi har spanat och sett hur de tömmer en bil på strålkastare, airbags och mediamodulen på under en minut. De bor hos sina landsmän i Sverige medan de utför brotten och gömmer även stöldgods där, säger Anders Burén.

Hur får de ut stöldgodset ur Sverige?

– Ofta låter de de stulna sakerna ligga i några veckor, sedan kan det skickas via bussgods eller via fraktföretag. Eller också försöker man i vissa fall köra hem godset själva, säger Anders Burén till SVT Nyheter.

Så här kan det ju inte få vara! Om några dagar ska Anders Ygeman ge sitt svar. Blir det igen "Ingen åtgärd". Jag tänker skriva till honom också kräva att han gör något. Gör det du också! Adressen är justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se.

Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.