Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Alla webbar

Grannsamverkan i Danderyd

2017-02-21

Inbrott Nora Strand, Danderyd

Nora Strand, Danderyd

2017-02-21 kl 09.00 – kl 15.15

Okända gärningspersoner har berett sig tillträde till villan genom att krossa ett källarfönster. Huset delvis genomsökt. Tillgripet gods, i nuläget upptäckt, smycken.

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12