Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Alla webbar

Grannsamverkan i Danderyd

2017-02-16

Inbrottsförsök Bifroststigen, Djursholm

2017-02-16 kl 23.10

 

Målsäganden var hemma, på övervåningen, när hon hörde hur någon öppnade den olåsta entrédörren. När man kom ner var det ingen person där. I nuläget finns inga tecken på att man fullföljt inbrottet.

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12