Grannsamverkan i Danderyd

2016-10-13

Inbrott i vår del av kommunen

Till deltagare i grannsamverkan 


Inbrott i vår del av kommunen

Sedan min förra rapport 8 september har det varit sju inbrott/inbrottsförsök i vår del av kommunen, dvs gamla Danderyd väster om E18.

Ett av inbrotten kan ha skett inom vårt grannsamverkansområde på Noragårdsvägen. Vårt område består av Skogsvikvägen (södra sidan), Danarövägen (västra sidan), Noragårdsvägen (norra sidan) och Kvarnparksvägen (båda sidorna).
Infogad bild 1

Försök till och genomförda inbrott sedan 23/8

Långbackavägen, Danderyd.
Försök till inbrott i villa.
2016-09-07 kl 10.20
Vittnen intill utsatt villa hörde oljud från villan. När han kontrollerade varifrån oljudet kom avvek två män på cykel ifrån platsen. Altandörren sönderslagen. Man har inte fått tillträde till huset.

Långbackavägen, Danderyd
Bostadsinbrott!
2016-09-18 kl 05.54
Villans larm har utlösts. Man har krossat ett badrumsfönster. Villan delvis genomsökt. Stege uppställt mot husgaveln, inte husägarens. Man har tillgripit bärbar dator samt smycken.

Sunnebovägen, Danderyd
Bostadsinbrott!
2016-09-24 kl 23.15
Inbrottslarm har utlösts. Man har brutit upp ett sovrumsfönster. Tillträde har skett. I nuläget oklart omfattningen av inbrottet.

Edsviksvägen, Danderyd.
Bostadsinbrott!
2016-09-24 kl 15.00 – 2016-09-25 kl 04.00
Man har klättrat upp till andra våningen till villan. Man har där krossat ett badrumsfönster och fått tillträde. Hela villan genomsökt. Man har hittat bilnycklar och tillgripit bilen.

Klockar Malms väg, Danderyd.
Bostadsinbrott!
2016-10-06 kl 08.00 – kl 13.00
Man har via en lucka i villans tak tagit sig in på vinden. Man har också genomsökt övervåningen. I nuläget oklart vad som tillgripits.

Edsviksvägen, Danderyd
Bostadsinbrott!
2016-10-10 kl 07.50 – kl 11.30
Man har brutit upp villans entrédörr. Man har genomsökt hela villan. Tillgripet gods, hittills upptäckt, högtalare och kläder.

Hagvägen, Danderyd
Försök till bostadsinbrott
2016-10-03 kl 22.00 -2016-10-05 kl 16.00
Man har försökt bryta upp ett fönster. Man har ej lyckats få tillträde till huset.

Lundblads Väg, Danderyd
Bostadsinbrott!
2016-10-12 kl 07.00 – kl 18.00

Noragårdsvägen, Danderyd
Bostadsinbrott!
2016-10-12 kl 07.00 – kl 18.00

Vår polis Mats Hessler: "Vi behöver Din hjälp!"

Mats skriver i dag:
 
Som ni ser fortsätter bostadsinbrotten! Nu har även bilinbrotten börjat att öka! Alltså bilarna får sina airbags och inredning stulna. Dessa stölder sker på hemmaparkeringen.

Polisen är medveten om detta och vi jobbar dygnet runt med att försöka få tag på tjuvarna.

Vi behöver Din hjälp!


Prata ihop er i ert grannsamverkansområde. Försök öka medvetenheten om vilka misstänkta bilar och personer som rör sig i ert område.

När det gäller bostadsinbrott sker dessa framförallt dagtid. Bilinbrotten sker framförallt nattetid när vi är hemma.

Ser ni misstänkta bilar/personer. Reagera, uppmärksamma. kvarstår misstanken? Ring polisen direkt 112. Har Du frågor ring polisen 114 14.

Grannsamverkansbilen i Danderyd

Mats Hessler skrev för ett tag sedan

Grannsamverkansbilen är ett samarbetsprojekt mellan ideellt arbetande personer, kommun, polis och sponsorer. Projektet har drivits sedan augusti 2014, och fortsätter nu under våren och sommaren 2015.

Syftet med grannsamverkansbilen är att skapa trygghet för invånare i kommunen, och att förbygga brott. Bilen körs av ideellt arbetande förare, som har till uppgift att uppmärksamma, dokumentera och vid behov larma polis. Under tiden de är ute med bilen, som körs vardagar kl 9 - 15, sprider de också information om grannsamverkan, hur man förebygger inbrott och andra värdefulla tips och råd som ökar tryggheten i kommunen. De lämnar också ut information från polisen i områden där inbrott skett. De noterar även om det till exempel förekommer klotter eller skadegörelse och rapporterar detta till kommunen. Du kan läsa mer i projektplanen som finns här.

Om du vill vara med och köra bilen eller om du har frågor, tar du kontakt med styrgruppen: Gull AxénChrister MorénCecilia SyltenAshok Malhotra

Du kan också kontakta kommunens brottsförebyggare Annette Lindell.


Föreningen Nora Torg: Medlemsmöte 17 november

Efter det att kommunen i våras presenterat ett förslag till en förtätning av Nora torg med bl.a. flera stora flerfamiljshus så bildades föreningen Nora torg med uppgift att fånga upp synpunkter från de som bor kring torget och framföra våra synpunkter till kommunen. Jag ingår i föreningens styrelse. Alla inom vår grannsamverkan kan bli medlemmar i föreningen.

Inbjudan till medlemsmötet har sänts direkt till medlemmarna. Vi mötet tänker styrelsen presentera egna förslag till utveckling av området.

Den som önskar vara med i föreningen Nora torg kan kontakta mig. Ingen avgift.

Grannsamverkan

Grannsamverkan drivs på uppdrag av polisen och kommunen och omfattar alla som bor inom området. Om du ser att någon granne inte finns med på mottagarlistan, så berätta gärna om vår grannsamverkan och om möjligheten att några gånger per år få epost med information som berör oss. Epostadresser anmäls till mig: hibratt@gmail.com.

Hör gärna av dig med synpunkter på vår grannsamverkan.

Bästa hälsningar
Hans Iwan
Till

2016-10-13

Inbrott i vår del av kommunen

Till deltagare i grannsamverkan 


Inbrott i vår del av kommunen

Sedan min förra rapport 8 september har det varit sju inbrott/inbrottsförsök i vår del av kommunen, dvs gamla Danderyd väster om E18.

Ett av inbrotten kan ha skett inom vårt grannsamverkansområde på Noragårdsvägen. Vårt område består av Skogsvikvägen (södra sidan), Danarövägen (västra sidan), Noragårdsvägen (norra sidan) och Kvarnparksvägen (båda sidorna).
Infogad bild 1

Försök till och genomförda inbrott sedan 23/8

Långbackavägen, Danderyd.
Försök till inbrott i villa.
2016-09-07 kl 10.20
Vittnen intill utsatt villa hörde oljud från villan. När han kontrollerade varifrån oljudet kom avvek två män på cykel ifrån platsen. Altandörren sönderslagen. Man har inte fått tillträde till huset.

Långbackavägen, Danderyd
Bostadsinbrott!
2016-09-18 kl 05.54
Villans larm har utlösts. Man har krossat ett badrumsfönster. Villan delvis genomsökt. Stege uppställt mot husgaveln, inte husägarens. Man har tillgripit bärbar dator samt smycken.

Sunnebovägen, Danderyd
Bostadsinbrott!
2016-09-24 kl 23.15
Inbrottslarm har utlösts. Man har brutit upp ett sovrumsfönster. Tillträde har skett. I nuläget oklart omfattningen av inbrottet.

Edsviksvägen, Danderyd.
Bostadsinbrott!
2016-09-24 kl 15.00 – 2016-09-25 kl 04.00
Man har klättrat upp till andra våningen till villan. Man har där krossat ett badrumsfönster och fått tillträde. Hela villan genomsökt. Man har hittat bilnycklar och tillgripit bilen.

Klockar Malms väg, Danderyd.
Bostadsinbrott!
2016-10-06 kl 08.00 – kl 13.00
Man har via en lucka i villans tak tagit sig in på vinden. Man har också genomsökt övervåningen. I nuläget oklart vad som tillgripits.

Edsviksvägen, Danderyd
Bostadsinbrott!
2016-10-10 kl 07.50 – kl 11.30
Man har brutit upp villans entrédörr. Man har genomsökt hela villan. Tillgripet gods, hittills upptäckt, högtalare och kläder.

Hagvägen, Danderyd
Försök till bostadsinbrott
2016-10-03 kl 22.00 -2016-10-05 kl 16.00
Man har försökt bryta upp ett fönster. Man har ej lyckats få tillträde till huset.

Lundblads Väg, Danderyd
Bostadsinbrott!
2016-10-12 kl 07.00 – kl 18.00

Noragårdsvägen, Danderyd
Bostadsinbrott!
2016-10-12 kl 07.00 – kl 18.00

Vår polis Mats Hessler: "Vi behöver Din hjälp!"

Mats skriver i dag:
 
Som ni ser fortsätter bostadsinbrotten! Nu har även bilinbrotten börjat att öka! Alltså bilarna får sina airbags och inredning stulna. Dessa stölder sker på hemmaparkeringen.

Polisen är medveten om detta och vi jobbar dygnet runt med att försöka få tag på tjuvarna.

Vi behöver Din hjälp!


Prata ihop er i ert grannsamverkansområde. Försök öka medvetenheten om vilka misstänkta bilar och personer som rör sig i ert område.

När det gäller bostadsinbrott sker dessa framförallt dagtid. Bilinbrotten sker framförallt nattetid när vi är hemma.

Ser ni misstänkta bilar/personer. Reagera, uppmärksamma. kvarstår misstanken? Ring polisen direkt 112. Har Du frågor ring polisen 114 14.

Grannsamverkansbilen i Danderyd

Mats Hessler skrev för ett tag sedan

Grannsamverkansbilen är ett samarbetsprojekt mellan ideellt arbetande personer, kommun, polis och sponsorer. Projektet har drivits sedan augusti 2014, och fortsätter nu under våren och sommaren 2015.

Syftet med grannsamverkansbilen är att skapa trygghet för invånare i kommunen, och att förbygga brott. Bilen körs av ideellt arbetande förare, som har till uppgift att uppmärksamma, dokumentera och vid behov larma polis. Under tiden de är ute med bilen, som körs vardagar kl 9 - 15, sprider de också information om grannsamverkan, hur man förebygger inbrott och andra värdefulla tips och råd som ökar tryggheten i kommunen. De lämnar också ut information från polisen i områden där inbrott skett. De noterar även om det till exempel förekommer klotter eller skadegörelse och rapporterar detta till kommunen. Du kan läsa mer i projektplanen som finns här.

Om du vill vara med och köra bilen eller om du har frågor, tar du kontakt med styrgruppen: Gull AxénChrister MorénCecilia SyltenAshok Malhotra

Du kan också kontakta kommunens brottsförebyggare Annette Lindell.


Föreningen Nora Torg: Medlemsmöte 17 november

Efter det att kommunen i våras presenterat ett förslag till en förtätning av Nora torg med bl.a. flera stora flerfamiljshus så bildades föreningen Nora torg med uppgift att fånga upp synpunkter från de som bor kring torget och framföra våra synpunkter till kommunen. Jag ingår i föreningens styrelse. Alla inom vår grannsamverkan kan bli medlemmar i föreningen.

Inbjudan till medlemsmötet har sänts direkt till medlemmarna. Vi mötet tänker styrelsen presentera egna förslag till utveckling av området.

Den som önskar vara med i föreningen Nora torg kan kontakta mig. Ingen avgift.

Grannsamverkan

Grannsamverkan drivs på uppdrag av polisen och kommunen och omfattar alla som bor inom området. Om du ser att någon granne inte finns med på mottagarlistan, så berätta gärna om vår grannsamverkan och om möjligheten att några gånger per år få epost med information som berör oss. Epostadresser anmäls till mig: hibratt@gmail.com.

Hör gärna av dig med synpunkter på vår grannsamverkan.

Bästa hälsningar
Hans Iwan
Till
Inga taggar

2016-10-13

Inbrott i vår del av kommunen

Till deltagare i grannsamverkan 


Inbrott i vår del av kommunen

Sedan min förra rapport 8 september har det varit sju inbrott/inbrottsförsök i vår del av kommunen, dvs gamla Danderyd väster om E18.

Ett av inbrotten kan ha skett inom vårt grannsamverkansområde på Noragårdsvägen. Vårt område består av Skogsvikvägen (södra sidan), Danarövägen (västra sidan), Noragårdsvägen (norra sidan) och Kvarnparksvägen (båda sidorna).
Infogad bild 1

Försök till och genomförda inbrott sedan 23/8

Långbackavägen, Danderyd.
Försök till inbrott i villa.
2016-09-07 kl 10.20
Vittnen intill utsatt villa hörde oljud från villan. När han kontrollerade varifrån oljudet kom avvek två män på cykel ifrån platsen. Altandörren sönderslagen. Man har inte fått tillträde till huset.

Långbackavägen, Danderyd
Bostadsinbrott!
2016-09-18 kl 05.54
Villans larm har utlösts. Man har krossat ett badrumsfönster. Villan delvis genomsökt. Stege uppställt mot husgaveln, inte husägarens. Man har tillgripit bärbar dator samt smycken.

Sunnebovägen, Danderyd
Bostadsinbrott!
2016-09-24 kl 23.15
Inbrottslarm har utlösts. Man har brutit upp ett sovrumsfönster. Tillträde har skett. I nuläget oklart omfattningen av inbrottet.

Edsviksvägen, Danderyd.
Bostadsinbrott!
2016-09-24 kl 15.00 – 2016-09-25 kl 04.00
Man har klättrat upp till andra våningen till villan. Man har där krossat ett badrumsfönster och fått tillträde. Hela villan genomsökt. Man har hittat bilnycklar och tillgripit bilen.

Klockar Malms väg, Danderyd.
Bostadsinbrott!
2016-10-06 kl 08.00 – kl 13.00
Man har via en lucka i villans tak tagit sig in på vinden. Man har också genomsökt övervåningen. I nuläget oklart vad som tillgripits.

Edsviksvägen, Danderyd
Bostadsinbrott!
2016-10-10 kl 07.50 – kl 11.30
Man har brutit upp villans entrédörr. Man har genomsökt hela villan. Tillgripet gods, hittills upptäckt, högtalare och kläder.

Hagvägen, Danderyd
Försök till bostadsinbrott
2016-10-03 kl 22.00 -2016-10-05 kl 16.00
Man har försökt bryta upp ett fönster. Man har ej lyckats få tillträde till huset.

Lundblads Väg, Danderyd
Bostadsinbrott!
2016-10-12 kl 07.00 – kl 18.00

Noragårdsvägen, Danderyd
Bostadsinbrott!
2016-10-12 kl 07.00 – kl 18.00

Vår polis Mats Hessler: "Vi behöver Din hjälp!"

Mats skriver i dag:
 
Som ni ser fortsätter bostadsinbrotten! Nu har även bilinbrotten börjat att öka! Alltså bilarna får sina airbags och inredning stulna. Dessa stölder sker på hemmaparkeringen.

Polisen är medveten om detta och vi jobbar dygnet runt med att försöka få tag på tjuvarna.

Vi behöver Din hjälp!


Prata ihop er i ert grannsamverkansområde. Försök öka medvetenheten om vilka misstänkta bilar och personer som rör sig i ert område.

När det gäller bostadsinbrott sker dessa framförallt dagtid. Bilinbrotten sker framförallt nattetid när vi är hemma.

Ser ni misstänkta bilar/personer. Reagera, uppmärksamma. kvarstår misstanken? Ring polisen direkt 112. Har Du frågor ring polisen 114 14.

Grannsamverkansbilen i Danderyd

Mats Hessler skrev för ett tag sedan

Grannsamverkansbilen är ett samarbetsprojekt mellan ideellt arbetande personer, kommun, polis och sponsorer. Projektet har drivits sedan augusti 2014, och fortsätter nu under våren och sommaren 2015.

Syftet med grannsamverkansbilen är att skapa trygghet för invånare i kommunen, och att förbygga brott. Bilen körs av ideellt arbetande förare, som har till uppgift att uppmärksamma, dokumentera och vid behov larma polis. Under tiden de är ute med bilen, som körs vardagar kl 9 - 15, sprider de också information om grannsamverkan, hur man förebygger inbrott och andra värdefulla tips och råd som ökar tryggheten i kommunen. De lämnar också ut information från polisen i områden där inbrott skett. De noterar även om det till exempel förekommer klotter eller skadegörelse och rapporterar detta till kommunen. Du kan läsa mer i projektplanen som finns här.

Om du vill vara med och köra bilen eller om du har frågor, tar du kontakt med styrgruppen: Gull AxénChrister MorénCecilia SyltenAshok Malhotra

Du kan också kontakta kommunens brottsförebyggare Annette Lindell.


Föreningen Nora Torg: Medlemsmöte 17 november

Efter det att kommunen i våras presenterat ett förslag till en förtätning av Nora torg med bl.a. flera stora flerfamiljshus så bildades föreningen Nora torg med uppgift att fånga upp synpunkter från de som bor kring torget och framföra våra synpunkter till kommunen. Jag ingår i föreningens styrelse. Alla inom vår grannsamverkan kan bli medlemmar i föreningen.

Inbjudan till medlemsmötet har sänts direkt till medlemmarna. Vi mötet tänker styrelsen presentera egna förslag till utveckling av området.

Den som önskar vara med i föreningen Nora torg kan kontakta mig. Ingen avgift.

Grannsamverkan

Grannsamverkan drivs på uppdrag av polisen och kommunen och omfattar alla som bor inom området. Om du ser att någon granne inte finns med på mottagarlistan, så berätta gärna om vår grannsamverkan och om möjligheten att några gånger per år få epost med information som berör oss. Epostadresser anmäls till mig: hibratt@gmail.com.

Hör gärna av dig med synpunkter på vår grannsamverkan.

Bästa hälsningar
Hans Iwan
Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.