Grannsamverkan i Danderyd

2018-11-26

Trygghetsundersökningen

Nationella trygghetsundersökningen

Brå genomför årligen den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) vars syfte är att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Till Alla

2018-11-26

Trygghetsundersökningen

Nationella trygghetsundersökningen

Brå genomför årligen den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) vars syfte är att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Till Alla
Inga taggar

2018-11-26

Trygghetsundersökningen

Nationella trygghetsundersökningen

Brå genomför årligen den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) vars syfte är att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.