Grannsamverkan i Danderyd

2015-03-31

Kontaktperson med polisen och kommunen

Till boende på Hästhagsvägen och närliggande vägar inkl deltagare i vår grannsamverkan

I området har vi sedan urminnestider en grannsamverkan. Information om vad det är finns på http://samverkanmotbrott.se/
speciellt

Jag fick för en tid sedan ansvaret för denna samverkan. Det betyder att jag är registrerad kontaktperson hos kommunen och polisen.

Samverkan består idag 9 villor på Vasseurs väg, Kvarnvägen, Hästhagsvägen, Danarövägen och Noragårdsvägen. Det betyder att flertalet hus inte är med. Alla på dessa vägar är välkomna att delta i samverkan. Det är ingen kostnad och krävs inget av dem som är med.

Om du vill vara med i grannsamverkan räcker det att du sänder ett epostmeddelande till mig hibratt@gmail.com.

Nya skyltar

Skyltarna om grannsamverkan är urblekta och i allmänt dåligt skick. Det kan se uppmuntrande ut för inbrottstjuven. Nya skyltar kan beställas av grannsamverkan hos polisen eller kommunen. De är gratis. Jag tänker beställa ett som jag bedömer lämpligt antal.

Grannsamverkanbilen

Kommunen organiserar en grannsamverkans bil som  körs runt i kommunen i samarbete med polisen. Jag vidaresänder den ansvariges Stina Karlssons brev om en ny utbildning och en utvärdering av verksamheten till deltagarna i grannsamverkan. Nästa kurs äger rum 14 april 13-15. Anmälan görs till stina.karlsson@danderyd.se.

Brottsligheten

Brottsligheten verkar gå i vågor. Nu känns det som om att det är en topp. Förutom de vanliga inbrotten så är det nu mycket fickstölder och även rån. Det sker bl.a. i Mörby Centrum och vid Danderyds sjukhus och gäller ofta äldre kvinnor.

Alla som vill kan få rapporter om brott från Safesite, http://www.danderyd.se/Kommun--politik/Sakerhet-och-trygghet/Trygg-i-Danderyd/Safe-Site/

Kontakta mig gärna om grannsamverkan.

Hans Iwan
Till

2015-03-31

Kontaktperson med polisen och kommunen

Till boende på Hästhagsvägen och närliggande vägar inkl deltagare i vår grannsamverkan

I området har vi sedan urminnestider en grannsamverkan. Information om vad det är finns på http://samverkanmotbrott.se/
speciellt

Jag fick för en tid sedan ansvaret för denna samverkan. Det betyder att jag är registrerad kontaktperson hos kommunen och polisen.

Samverkan består idag 9 villor på Vasseurs väg, Kvarnvägen, Hästhagsvägen, Danarövägen och Noragårdsvägen. Det betyder att flertalet hus inte är med. Alla på dessa vägar är välkomna att delta i samverkan. Det är ingen kostnad och krävs inget av dem som är med.

Om du vill vara med i grannsamverkan räcker det att du sänder ett epostmeddelande till mig hibratt@gmail.com.

Nya skyltar

Skyltarna om grannsamverkan är urblekta och i allmänt dåligt skick. Det kan se uppmuntrande ut för inbrottstjuven. Nya skyltar kan beställas av grannsamverkan hos polisen eller kommunen. De är gratis. Jag tänker beställa ett som jag bedömer lämpligt antal.

Grannsamverkanbilen

Kommunen organiserar en grannsamverkans bil som  körs runt i kommunen i samarbete med polisen. Jag vidaresänder den ansvariges Stina Karlssons brev om en ny utbildning och en utvärdering av verksamheten till deltagarna i grannsamverkan. Nästa kurs äger rum 14 april 13-15. Anmälan görs till stina.karlsson@danderyd.se.

Brottsligheten

Brottsligheten verkar gå i vågor. Nu känns det som om att det är en topp. Förutom de vanliga inbrotten så är det nu mycket fickstölder och även rån. Det sker bl.a. i Mörby Centrum och vid Danderyds sjukhus och gäller ofta äldre kvinnor.

Alla som vill kan få rapporter om brott från Safesite, http://www.danderyd.se/Kommun--politik/Sakerhet-och-trygghet/Trygg-i-Danderyd/Safe-Site/

Kontakta mig gärna om grannsamverkan.

Hans Iwan
Till
Inga taggar

2015-03-31

Kontaktperson med polisen och kommunen

Till boende på Hästhagsvägen och närliggande vägar inkl deltagare i vår grannsamverkan

I området har vi sedan urminnestider en grannsamverkan. Information om vad det är finns på http://samverkanmotbrott.se/
speciellt

Jag fick för en tid sedan ansvaret för denna samverkan. Det betyder att jag är registrerad kontaktperson hos kommunen och polisen.

Samverkan består idag 9 villor på Vasseurs väg, Kvarnvägen, Hästhagsvägen, Danarövägen och Noragårdsvägen. Det betyder att flertalet hus inte är med. Alla på dessa vägar är välkomna att delta i samverkan. Det är ingen kostnad och krävs inget av dem som är med.

Om du vill vara med i grannsamverkan räcker det att du sänder ett epostmeddelande till mig hibratt@gmail.com.

Nya skyltar

Skyltarna om grannsamverkan är urblekta och i allmänt dåligt skick. Det kan se uppmuntrande ut för inbrottstjuven. Nya skyltar kan beställas av grannsamverkan hos polisen eller kommunen. De är gratis. Jag tänker beställa ett som jag bedömer lämpligt antal.

Grannsamverkanbilen

Kommunen organiserar en grannsamverkans bil som  körs runt i kommunen i samarbete med polisen. Jag vidaresänder den ansvariges Stina Karlssons brev om en ny utbildning och en utvärdering av verksamheten till deltagarna i grannsamverkan. Nästa kurs äger rum 14 april 13-15. Anmälan görs till stina.karlsson@danderyd.se.

Brottsligheten

Brottsligheten verkar gå i vågor. Nu känns det som om att det är en topp. Förutom de vanliga inbrotten så är det nu mycket fickstölder och även rån. Det sker bl.a. i Mörby Centrum och vid Danderyds sjukhus och gäller ofta äldre kvinnor.

Alla som vill kan få rapporter om brott från Safesite, http://www.danderyd.se/Kommun--politik/Sakerhet-och-trygghet/Trygg-i-Danderyd/Safe-Site/

Kontakta mig gärna om grannsamverkan.

Hans Iwan
Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.