Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Alla webbar

Grannsamverkan i Danderyd

2015-01-12

Inbrott på Lindvägen, försök på Blomstervägen

Försök till inbrott i villa. Lindvägen, Danderyd. 2015-01-09, kl 21.50. Målsäganden var hemma. Hörde att någon krossade fönstret med en sten. Gärningsmännen avbröt.

 

Försök till inbrott i villa. Blomsterstigen, Danderyd. 2015-01-09 kl 19.30 – 2015-01-10 kl 01.20. Okända gärningsmän har med en sten krossat fönstret i altadörren. Man har även krossat sovrumsfönstret.

Gärningsmännen har ej fullföljt inbrottet.

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12