Grannsamverkan i Danderyd

2014-09-15

Ansvarig för grannsamverkan: Hästhagsvägen 1-10

Till Stina Karlsson, Danderyds kommun

Jag har tagit över kontaktansvaret för grannsamverkan på Hästhagsvägen 1-10 ca efter Stefan Aldén. Ska se om det går att bygga ut det något.

Tyvärr har jag inte möjlighet att närvara på årsmötet, men har informerat medlemmarna om möjligheten att delta.

Vänligen
Hans Iwan
Till

2014-09-15

Ansvarig för grannsamverkan: Hästhagsvägen 1-10

Till Stina Karlsson, Danderyds kommun

Jag har tagit över kontaktansvaret för grannsamverkan på Hästhagsvägen 1-10 ca efter Stefan Aldén. Ska se om det går att bygga ut det något.

Tyvärr har jag inte möjlighet att närvara på årsmötet, men har informerat medlemmarna om möjligheten att delta.

Vänligen
Hans Iwan
Till
Inga taggar

2014-09-15

Ansvarig för grannsamverkan: Hästhagsvägen 1-10

Till Stina Karlsson, Danderyds kommun

Jag har tagit över kontaktansvaret för grannsamverkan på Hästhagsvägen 1-10 ca efter Stefan Aldén. Ska se om det går att bygga ut det något.

Tyvärr har jag inte möjlighet att närvara på årsmötet, men har informerat medlemmarna om möjligheten att delta.

Vänligen
Hans Iwan
Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.