Grannsamverkan i Danderyd

2016-01-19

Till grannsamverkan Om nybyggen vid Nora torg

I morgon träffas föreningen Nora Torg i Kvarnstugan kl 19:00 för att ta ställning till en skrivelse till kommunen (se bil). Alla inom vår grannsamverkan (området Noragårdsvägen, Kvarnparksvägen, Skogsviksvägen och Danarövägen) är välkomna att delta i mötet och är även inbjudna att bli medlemmar i föreningen. Föreningens kontaktperson är Torgny Svenberg<Torgny.Svenberg@ki.se>.

I onsdags (13/1) hade kommunen ett informationsmöte om bebyggelse vid Nora Torg. Ett stort antal boende från området kring Nora Torg närvarade. Stämningen var mycket kritisk till planerna och till kommunens handläggning. Plandokumenten finns på kommunens webb

Det som är speciellt viktigt för vår grannsamverkan är om om fler bostäder leder till kraftigt ökad trafik, bilar som parkerar på villavägarna, bullerstörningar, mm. Dessutom uppstår givetvis problem under byggtiden. De i grannsamverkan som har sina villor på Noragårdsvägen drabbas givetvis extra mycket.

Kom gärna på mötet i morgon. De som inte kan det, kan gärna meddela mig frågor och synpunkter så kan jag ta upp det på mötet.

Bästa hälsningar

Hans Iwan
Till

2016-01-19

Till grannsamverkan Om nybyggen vid Nora torg

I morgon träffas föreningen Nora Torg i Kvarnstugan kl 19:00 för att ta ställning till en skrivelse till kommunen (se bil). Alla inom vår grannsamverkan (området Noragårdsvägen, Kvarnparksvägen, Skogsviksvägen och Danarövägen) är välkomna att delta i mötet och är även inbjudna att bli medlemmar i föreningen. Föreningens kontaktperson är Torgny Svenberg<Torgny.Svenberg@ki.se>.

I onsdags (13/1) hade kommunen ett informationsmöte om bebyggelse vid Nora Torg. Ett stort antal boende från området kring Nora Torg närvarade. Stämningen var mycket kritisk till planerna och till kommunens handläggning. Plandokumenten finns på kommunens webb

Det som är speciellt viktigt för vår grannsamverkan är om om fler bostäder leder till kraftigt ökad trafik, bilar som parkerar på villavägarna, bullerstörningar, mm. Dessutom uppstår givetvis problem under byggtiden. De i grannsamverkan som har sina villor på Noragårdsvägen drabbas givetvis extra mycket.

Kom gärna på mötet i morgon. De som inte kan det, kan gärna meddela mig frågor och synpunkter så kan jag ta upp det på mötet.

Bästa hälsningar

Hans Iwan
Till
Inga taggar

2016-01-19

Till grannsamverkan Om nybyggen vid Nora torg

I morgon träffas föreningen Nora Torg i Kvarnstugan kl 19:00 för att ta ställning till en skrivelse till kommunen (se bil). Alla inom vår grannsamverkan (området Noragårdsvägen, Kvarnparksvägen, Skogsviksvägen och Danarövägen) är välkomna att delta i mötet och är även inbjudna att bli medlemmar i föreningen. Föreningens kontaktperson är Torgny Svenberg<Torgny.Svenberg@ki.se>.

I onsdags (13/1) hade kommunen ett informationsmöte om bebyggelse vid Nora Torg. Ett stort antal boende från området kring Nora Torg närvarade. Stämningen var mycket kritisk till planerna och till kommunens handläggning. Plandokumenten finns på kommunens webb

Det som är speciellt viktigt för vår grannsamverkan är om om fler bostäder leder till kraftigt ökad trafik, bilar som parkerar på villavägarna, bullerstörningar, mm. Dessutom uppstår givetvis problem under byggtiden. De i grannsamverkan som har sina villor på Noragårdsvägen drabbas givetvis extra mycket.

Kom gärna på mötet i morgon. De som inte kan det, kan gärna meddela mig frågor och synpunkter så kan jag ta upp det på mötet.

Bästa hälsningar

Hans Iwan
Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.