Grannsamverkan i Danderyd

2015-12-20

Om mötet, Nora Torg, E18 och om Info på nätet

Den 15 december träffades grannsamverkare i Danderyds gymnasium. Vår polisman Mats Hessler informerade om brottsligheten, kommunens Anette Lindell, m.fl. berättade om grannsamverkansbilen och konsulten Åsa Lindgren, som leder projektet Centrala Danderyd, informerade om de olika undersökningar som gjorts inför planarbete av området utefter E18. 

Några noteringar:
 • Det finns ca 250 grannsamverkansområden i Danderyd. Samverkan minskar brottsligheten med 25%.
 • Projektet Centrala Danderyd har en egen webb. Tyvärr har relativt få personer svarat på enkäter och deltagit i "dialogmöten". Slutrapport ska lämnas i februari.
 • Kommunen har sänt önskemål till den aktuella Sverigeförhandlingen. 
 • Grannsamverkansbilen har 100 utbildade förare och medföljare, varav 30 deltar i körningarna.
 • Hessler, Lindell och Lindgren var angelägna om att få sprida information via de kontaktansvariga till dem som deltar i grannsamverkan. Det ska jag gärna göra när det berör vårt område. Att motverka brottslighet är den primära uppgiften, men jag hjälper gärna till om några vill engagera sig i annat som berör vårt område, t.ex. trafiken.
 • Vid mötet informerade även Coyards om en ny app som ska underlätta samverkan grannar emellan. Denna app är utvecklad av en person bosatt i Danderyd. Jag har registrerat Nora grannsamverkan och det går bra att nu anmäla sig användare. 

Jag använder namnet Nora grannsamverkan men det är missvisande då de inte omfattar hela Nora. Dessutom kontaktas jag av personer i Nora kommun. Tacksam för förslag på bättre namn.

Den 13 januari kl 15.00 har kommunen ett informationsmöte om Nora Torg. Information finns på kommunens hemsida, tyvärr inte särskilt lättillgänglig: Här är den. Grannsamverkan vid Nora Torg hade med anledning av detta ett styrelsemöte 19 december och de tänker ordna ett möte före den 13 januari.

Jag publicerar information om vår grannsamverkan på nätet med hjälp av ett program som jag utvecklat. Det mesta är allmänt tillgängligt, men en del kräver registrering, som t.ex. vilka som deltar i vår samverkan. Där finns bl.a. information om planerna gällande Nora Torg, Sverigeförhandlingen och råd inför helgerna från polisen och stöldskyddsföreningen.

Med önskan om endast välkomna besök
God Jul och Gott Nytt År
Hans Iwan
Till

2015-12-20

Om mötet, Nora Torg, E18 och om Info på nätet

Den 15 december träffades grannsamverkare i Danderyds gymnasium. Vår polisman Mats Hessler informerade om brottsligheten, kommunens Anette Lindell, m.fl. berättade om grannsamverkansbilen och konsulten Åsa Lindgren, som leder projektet Centrala Danderyd, informerade om de olika undersökningar som gjorts inför planarbete av området utefter E18. 

Några noteringar:
 • Det finns ca 250 grannsamverkansområden i Danderyd. Samverkan minskar brottsligheten med 25%.
 • Projektet Centrala Danderyd har en egen webb. Tyvärr har relativt få personer svarat på enkäter och deltagit i "dialogmöten". Slutrapport ska lämnas i februari.
 • Kommunen har sänt önskemål till den aktuella Sverigeförhandlingen. 
 • Grannsamverkansbilen har 100 utbildade förare och medföljare, varav 30 deltar i körningarna.
 • Hessler, Lindell och Lindgren var angelägna om att få sprida information via de kontaktansvariga till dem som deltar i grannsamverkan. Det ska jag gärna göra när det berör vårt område. Att motverka brottslighet är den primära uppgiften, men jag hjälper gärna till om några vill engagera sig i annat som berör vårt område, t.ex. trafiken.
 • Vid mötet informerade även Coyards om en ny app som ska underlätta samverkan grannar emellan. Denna app är utvecklad av en person bosatt i Danderyd. Jag har registrerat Nora grannsamverkan och det går bra att nu anmäla sig användare. 

Jag använder namnet Nora grannsamverkan men det är missvisande då de inte omfattar hela Nora. Dessutom kontaktas jag av personer i Nora kommun. Tacksam för förslag på bättre namn.

Den 13 januari kl 15.00 har kommunen ett informationsmöte om Nora Torg. Information finns på kommunens hemsida, tyvärr inte särskilt lättillgänglig: Här är den. Grannsamverkan vid Nora Torg hade med anledning av detta ett styrelsemöte 19 december och de tänker ordna ett möte före den 13 januari.

Jag publicerar information om vår grannsamverkan på nätet med hjälp av ett program som jag utvecklat. Det mesta är allmänt tillgängligt, men en del kräver registrering, som t.ex. vilka som deltar i vår samverkan. Där finns bl.a. information om planerna gällande Nora Torg, Sverigeförhandlingen och råd inför helgerna från polisen och stöldskyddsföreningen.

Med önskan om endast välkomna besök
God Jul och Gott Nytt År
Hans Iwan
Till
Inga taggar

2015-12-20

Om mötet, Nora Torg, E18 och om Info på nätet

Den 15 december träffades grannsamverkare i Danderyds gymnasium. Vår polisman Mats Hessler informerade om brottsligheten, kommunens Anette Lindell, m.fl. berättade om grannsamverkansbilen och konsulten Åsa Lindgren, som leder projektet Centrala Danderyd, informerade om de olika undersökningar som gjorts inför planarbete av området utefter E18. 

Några noteringar:
 • Det finns ca 250 grannsamverkansområden i Danderyd. Samverkan minskar brottsligheten med 25%.
 • Projektet Centrala Danderyd har en egen webb. Tyvärr har relativt få personer svarat på enkäter och deltagit i "dialogmöten". Slutrapport ska lämnas i februari.
 • Kommunen har sänt önskemål till den aktuella Sverigeförhandlingen. 
 • Grannsamverkansbilen har 100 utbildade förare och medföljare, varav 30 deltar i körningarna.
 • Hessler, Lindell och Lindgren var angelägna om att få sprida information via de kontaktansvariga till dem som deltar i grannsamverkan. Det ska jag gärna göra när det berör vårt område. Att motverka brottslighet är den primära uppgiften, men jag hjälper gärna till om några vill engagera sig i annat som berör vårt område, t.ex. trafiken.
 • Vid mötet informerade även Coyards om en ny app som ska underlätta samverkan grannar emellan. Denna app är utvecklad av en person bosatt i Danderyd. Jag har registrerat Nora grannsamverkan och det går bra att nu anmäla sig användare. 

Jag använder namnet Nora grannsamverkan men det är missvisande då de inte omfattar hela Nora. Dessutom kontaktas jag av personer i Nora kommun. Tacksam för förslag på bättre namn.

Den 13 januari kl 15.00 har kommunen ett informationsmöte om Nora Torg. Information finns på kommunens hemsida, tyvärr inte särskilt lättillgänglig: Här är den. Grannsamverkan vid Nora Torg hade med anledning av detta ett styrelsemöte 19 december och de tänker ordna ett möte före den 13 januari.

Jag publicerar information om vår grannsamverkan på nätet med hjälp av ett program som jag utvecklat. Det mesta är allmänt tillgängligt, men en del kräver registrering, som t.ex. vilka som deltar i vår samverkan. Där finns bl.a. information om planerna gällande Nora Torg, Sverigeförhandlingen och råd inför helgerna från polisen och stöldskyddsföreningen.

Med önskan om endast välkomna besök
God Jul och Gott Nytt År
Hans Iwan
Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.