Grannsamverkan i Danderyd

2016-03-31

Över 1,5 miljoner brott under 2015

Brottsförebyggande rådet har redovisat statistiken för 2015. Antalet brott är otroligt stort, 1,5 miljoner. Och ökande. Det var en uppgång med 4 procent jämfört med året innan. Bara hälften av brotten handläggs. En knapp tredjedel gick till domstol. Över 100.000 personer misstänks vara gärningsmän.

Under första halvåret 2016 fortsätter denna utveckling. Antalet brott uppgick till  764 000. "Enligt prognosen för helåret 2016 kommer personuppklaringsprocenten att uppgå till 14 procent, vilket motsvarar en minskning med 1 procentenhet jämfört med helåret 2015."

Bostadsinbrott

1,0 procent av hushållen uppger att de utsatts för bostadsinbrott 2015. Under 2015 anmäldes omkring 22 800 bostadsinbrott – en ökning med två procent jämfört med året innan.

Fler bostadsinbrott sker på vardagar (63 %) än på veckoslut och på helgdagar (37 %), och det är vanligare att inbrotten äger rum dagtid (64 %) än nattetid (36 %). Vid de flesta av de rapporterade bostadsinbrotten (78 %) uppger de svarande att något blivit stulet i samband med inbrottet. I drygt vart fjärde fall (25 %) uppges någon har varit hemma när inbrottet begåtts. 

År 2015 anmäldes totalt 89 800 inbrottsstölder, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med 2014. Av dessa gällde 22 800 bostadsinbrott – en ökning med två procent jämfört med året innan. Antalet anmälda inbrott i villa och radhus låg dock kvar på samma nivå som år 2014, medan lägenhetsinbrotten ökade med 4 procent till 8 040 inbrott under året. 

Under den senaste tioårsperioden (2006–2015) har det totala antalet anmälda bostadsinbrott ökat med 52 procent. Utvecklingen präglades fram till 2011 av en uppåtgående trend. Därefter vände utvecklingen i en nedåtgående trend, som följts av uppgångar både 2014 och 2015. Utvecklingen för de anmälda villainbrotten har en liknande utveckling som för bostadsinbrotten totalt sett. Nivån av anmälda villainbrott ligger nu 76 procent högre än för tio år sedan. Däremot har de anmälda lägenhetsinbrotten sett till samma period haft en jämnare utveckling.

De personuppklarade bostadsinbrotten uppgick detta år till 811 brott. De är brott där en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

Till

2016-03-31

Över 1,5 miljoner brott under 2015

Brottsförebyggande rådet har redovisat statistiken för 2015. Antalet brott är otroligt stort, 1,5 miljoner. Och ökande. Det var en uppgång med 4 procent jämfört med året innan. Bara hälften av brotten handläggs. En knapp tredjedel gick till domstol. Över 100.000 personer misstänks vara gärningsmän.

Under första halvåret 2016 fortsätter denna utveckling. Antalet brott uppgick till  764 000. "Enligt prognosen för helåret 2016 kommer personuppklaringsprocenten att uppgå till 14 procent, vilket motsvarar en minskning med 1 procentenhet jämfört med helåret 2015."

Bostadsinbrott

1,0 procent av hushållen uppger att de utsatts för bostadsinbrott 2015. Under 2015 anmäldes omkring 22 800 bostadsinbrott – en ökning med två procent jämfört med året innan.

Fler bostadsinbrott sker på vardagar (63 %) än på veckoslut och på helgdagar (37 %), och det är vanligare att inbrotten äger rum dagtid (64 %) än nattetid (36 %). Vid de flesta av de rapporterade bostadsinbrotten (78 %) uppger de svarande att något blivit stulet i samband med inbrottet. I drygt vart fjärde fall (25 %) uppges någon har varit hemma när inbrottet begåtts. 

År 2015 anmäldes totalt 89 800 inbrottsstölder, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med 2014. Av dessa gällde 22 800 bostadsinbrott – en ökning med två procent jämfört med året innan. Antalet anmälda inbrott i villa och radhus låg dock kvar på samma nivå som år 2014, medan lägenhetsinbrotten ökade med 4 procent till 8 040 inbrott under året. 

Under den senaste tioårsperioden (2006–2015) har det totala antalet anmälda bostadsinbrott ökat med 52 procent. Utvecklingen präglades fram till 2011 av en uppåtgående trend. Därefter vände utvecklingen i en nedåtgående trend, som följts av uppgångar både 2014 och 2015. Utvecklingen för de anmälda villainbrotten har en liknande utveckling som för bostadsinbrotten totalt sett. Nivån av anmälda villainbrott ligger nu 76 procent högre än för tio år sedan. Däremot har de anmälda lägenhetsinbrotten sett till samma period haft en jämnare utveckling.

De personuppklarade bostadsinbrotten uppgick detta år till 811 brott. De är brott där en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

Till
Inga taggar

2016-03-31

Över 1,5 miljoner brott under 2015

Brottsförebyggande rådet har redovisat statistiken för 2015. Antalet brott är otroligt stort, 1,5 miljoner. Och ökande. Det var en uppgång med 4 procent jämfört med året innan. Bara hälften av brotten handläggs. En knapp tredjedel gick till domstol. Över 100.000 personer misstänks vara gärningsmän.

Under första halvåret 2016 fortsätter denna utveckling. Antalet brott uppgick till  764 000. "Enligt prognosen för helåret 2016 kommer personuppklaringsprocenten att uppgå till 14 procent, vilket motsvarar en minskning med 1 procentenhet jämfört med helåret 2015."

Bostadsinbrott

1,0 procent av hushållen uppger att de utsatts för bostadsinbrott 2015. Under 2015 anmäldes omkring 22 800 bostadsinbrott – en ökning med två procent jämfört med året innan.

Fler bostadsinbrott sker på vardagar (63 %) än på veckoslut och på helgdagar (37 %), och det är vanligare att inbrotten äger rum dagtid (64 %) än nattetid (36 %). Vid de flesta av de rapporterade bostadsinbrotten (78 %) uppger de svarande att något blivit stulet i samband med inbrottet. I drygt vart fjärde fall (25 %) uppges någon har varit hemma när inbrottet begåtts. 

År 2015 anmäldes totalt 89 800 inbrottsstölder, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med 2014. Av dessa gällde 22 800 bostadsinbrott – en ökning med två procent jämfört med året innan. Antalet anmälda inbrott i villa och radhus låg dock kvar på samma nivå som år 2014, medan lägenhetsinbrotten ökade med 4 procent till 8 040 inbrott under året. 

Under den senaste tioårsperioden (2006–2015) har det totala antalet anmälda bostadsinbrott ökat med 52 procent. Utvecklingen präglades fram till 2011 av en uppåtgående trend. Därefter vände utvecklingen i en nedåtgående trend, som följts av uppgångar både 2014 och 2015. Utvecklingen för de anmälda villainbrotten har en liknande utveckling som för bostadsinbrotten totalt sett. Nivån av anmälda villainbrott ligger nu 76 procent högre än för tio år sedan. Däremot har de anmälda lägenhetsinbrotten sett till samma period haft en jämnare utveckling.

De personuppklarade bostadsinbrotten uppgick detta år till 811 brott. De är brott där en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.