Grannsamverkan i Danderyd

2016-09-30

Trygghetsenkät i Danderyd 2016

Trygghetsenkät i Danderyd 2016

Enkätens svar har inhämtas på en rad olika sätt, t.ex. webbenkät, formulär utdelade i centrum, etc. I rapporten står det "Några kvantitativa bedömningar, det vill säga bedömningar om förekomsten av olika synpunkter och brott i befolkningen, kan däremot inte göras. Urval och studiepopulation är inte representativa för Danderyds befolkning."

Och det är givetvis helt riktigt. Det innebär dock att de procentuella uppgifter som lämnas i rapporten är meningslösa. Däremot är de svar som lämnats intressanta om man inte tar hänsyn till antalet svar.

Det vore intressant med en trygghetsenkät som besvarades av ett representativt urval av boende i kommunen.

Till

2016-09-30

Trygghetsenkät i Danderyd 2016

Trygghetsenkät i Danderyd 2016

Enkätens svar har inhämtas på en rad olika sätt, t.ex. webbenkät, formulär utdelade i centrum, etc. I rapporten står det "Några kvantitativa bedömningar, det vill säga bedömningar om förekomsten av olika synpunkter och brott i befolkningen, kan däremot inte göras. Urval och studiepopulation är inte representativa för Danderyds befolkning."

Och det är givetvis helt riktigt. Det innebär dock att de procentuella uppgifter som lämnas i rapporten är meningslösa. Däremot är de svar som lämnats intressanta om man inte tar hänsyn till antalet svar.

Det vore intressant med en trygghetsenkät som besvarades av ett representativt urval av boende i kommunen.

Till
Inga taggar

2016-09-30

Trygghetsenkät i Danderyd 2016

Trygghetsenkät i Danderyd 2016

Enkätens svar har inhämtas på en rad olika sätt, t.ex. webbenkät, formulär utdelade i centrum, etc. I rapporten står det "Några kvantitativa bedömningar, det vill säga bedömningar om förekomsten av olika synpunkter och brott i befolkningen, kan däremot inte göras. Urval och studiepopulation är inte representativa för Danderyds befolkning."

Och det är givetvis helt riktigt. Det innebär dock att de procentuella uppgifter som lämnas i rapporten är meningslösa. Däremot är de svar som lämnats intressanta om man inte tar hänsyn till antalet svar.

Det vore intressant med en trygghetsenkät som besvarades av ett representativt urval av boende i kommunen.

Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.