Grannsamverkan i Danderyd

2015-11-21

Nora grannsamverkan Appar

Jag har just sett att det finns två appar för grannsamverkare. Båda finns för såväl Android som Apple IOS.

Tuva
Denna app är något enklare. Dess funktioner beskrivs på http://www.tuva.co/.
Jag har registrerat en grannsamverkan med namnet Nora grannsamverkan och kommer att inbjuda dig att pröva Tuva. 

Trygve
Denna app är betydligt mer ambitiös.  Information finns på http://www.trygve.se/. Jag  har även registrerat Nora grannsamverkan i detta system och du kommer att få en inbjudan även till Trygve.

Det är förmodligen ingen omöjlighet att använda båda dessa system parallellt. Meddela mig gärna om du föredrar den ena, kan tänka dig att använda båda eller inte vill använda någon av dem. Känner du till ytterligare någon liknande app så är jag tacksam för besked. 

Inbjudan att använda dessa appar kommer under morgondagen. Det kan ju vara bra att ha veta något om bakgrunden innan inbjudan kommer.

Vad är "vår grannsamverkan"?

Stefan Aldén, då Hästhagsvägen 5, svarade under många år för kontakterna mellan grannsamverkan runt Hästhagsvägen och polis/kommunen. När Stefan flyttade så fick jag frågan om att ta över detta uppdrag och jag har sedan blivit vederbörligen registrerad som kontaktansvarig hos polisen och kommunen.

Vid vårt möte i juni kom polisman Mats Hessler och jag överens om att kontaktansvaret skulle omfatta området södra Skogsviksvägen - västra Danarövägen - norra Noragårdsvägen -
båda sidorna på Kvarnparksvägen. Se kartan nedan. Jag kommer att dela ut ett informationsblad om vår grannsamverkan till alla hus inom detta område som jag inte redan har epostadress till.

Deltagande i vår grannsamverkan är givetvis helt frivillig, den kostar inget och det ställs inte heller andra krav. Vill någon delta just utanför detta område delta så går också det bra.

Bästa hälsningar
Hans Iwan
Till

2015-11-21

Nora grannsamverkan Appar

Jag har just sett att det finns två appar för grannsamverkare. Båda finns för såväl Android som Apple IOS.

Tuva
Denna app är något enklare. Dess funktioner beskrivs på http://www.tuva.co/.
Jag har registrerat en grannsamverkan med namnet Nora grannsamverkan och kommer att inbjuda dig att pröva Tuva. 

Trygve
Denna app är betydligt mer ambitiös.  Information finns på http://www.trygve.se/. Jag  har även registrerat Nora grannsamverkan i detta system och du kommer att få en inbjudan även till Trygve.

Det är förmodligen ingen omöjlighet att använda båda dessa system parallellt. Meddela mig gärna om du föredrar den ena, kan tänka dig att använda båda eller inte vill använda någon av dem. Känner du till ytterligare någon liknande app så är jag tacksam för besked. 

Inbjudan att använda dessa appar kommer under morgondagen. Det kan ju vara bra att ha veta något om bakgrunden innan inbjudan kommer.

Vad är "vår grannsamverkan"?

Stefan Aldén, då Hästhagsvägen 5, svarade under många år för kontakterna mellan grannsamverkan runt Hästhagsvägen och polis/kommunen. När Stefan flyttade så fick jag frågan om att ta över detta uppdrag och jag har sedan blivit vederbörligen registrerad som kontaktansvarig hos polisen och kommunen.

Vid vårt möte i juni kom polisman Mats Hessler och jag överens om att kontaktansvaret skulle omfatta området södra Skogsviksvägen - västra Danarövägen - norra Noragårdsvägen -
båda sidorna på Kvarnparksvägen. Se kartan nedan. Jag kommer att dela ut ett informationsblad om vår grannsamverkan till alla hus inom detta område som jag inte redan har epostadress till.

Deltagande i vår grannsamverkan är givetvis helt frivillig, den kostar inget och det ställs inte heller andra krav. Vill någon delta just utanför detta område delta så går också det bra.

Bästa hälsningar
Hans Iwan
Till
Inga taggar

2015-11-21

Nora grannsamverkan Appar

Jag har just sett att det finns två appar för grannsamverkare. Båda finns för såväl Android som Apple IOS.

Tuva
Denna app är något enklare. Dess funktioner beskrivs på http://www.tuva.co/.
Jag har registrerat en grannsamverkan med namnet Nora grannsamverkan och kommer att inbjuda dig att pröva Tuva. 

Trygve
Denna app är betydligt mer ambitiös.  Information finns på http://www.trygve.se/. Jag  har även registrerat Nora grannsamverkan i detta system och du kommer att få en inbjudan även till Trygve.

Det är förmodligen ingen omöjlighet att använda båda dessa system parallellt. Meddela mig gärna om du föredrar den ena, kan tänka dig att använda båda eller inte vill använda någon av dem. Känner du till ytterligare någon liknande app så är jag tacksam för besked. 

Inbjudan att använda dessa appar kommer under morgondagen. Det kan ju vara bra att ha veta något om bakgrunden innan inbjudan kommer.

Vad är "vår grannsamverkan"?

Stefan Aldén, då Hästhagsvägen 5, svarade under många år för kontakterna mellan grannsamverkan runt Hästhagsvägen och polis/kommunen. När Stefan flyttade så fick jag frågan om att ta över detta uppdrag och jag har sedan blivit vederbörligen registrerad som kontaktansvarig hos polisen och kommunen.

Vid vårt möte i juni kom polisman Mats Hessler och jag överens om att kontaktansvaret skulle omfatta området södra Skogsviksvägen - västra Danarövägen - norra Noragårdsvägen -
båda sidorna på Kvarnparksvägen. Se kartan nedan. Jag kommer att dela ut ett informationsblad om vår grannsamverkan till alla hus inom detta område som jag inte redan har epostadress till.

Deltagande i vår grannsamverkan är givetvis helt frivillig, den kostar inget och det ställs inte heller andra krav. Vill någon delta just utanför detta område delta så går också det bra.

Bästa hälsningar
Hans Iwan
Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.