Grannsamverkan i Danderyd

2015-11-07

Upprop och enkät om förtätning av Nora torg

Det finns planer på att bygga flerfamiljhus vid Nora Torg utmed Noragårdsvägen. Det är givetvis något som i högsta grad berör grannsamverkan runt torget. Även vår grannsamverkan har deltagare på Noragårdsvägen som berörs i minst samma utsträckning. Vi gav viss information om planerna vid mötet med vår grannsamverkan i juni. Sedan dess verkar planerna ha konkretiserats.

Med detta mail bifogar jag information från Nora Torgs grannsamverkan, som helt säkert är av intresse även boende inom vårt område. Den som vill engagera sig kan delta i  ”Aktionsgrupp Nora Torg”. Andra kanske nöjer sig med att framföra sin uppfattning till
Torgny Svenberg, torgny.svenberg@ki.se

Jag fick denna information, som synes, 7 november och har tyvärr inte fått i vägen den förrän nu. Jag kommer att följa utvecklingen så noga jag kan i fortsättningen och håller gärna dig informerad om du så önskar. Hör gärna av dig till mig om du önskar att även vår grannsamverkan ska agera.

Bästa hälsningar
Hans Iwan
Till

2015-11-07

Upprop och enkät om förtätning av Nora torg

Det finns planer på att bygga flerfamiljhus vid Nora Torg utmed Noragårdsvägen. Det är givetvis något som i högsta grad berör grannsamverkan runt torget. Även vår grannsamverkan har deltagare på Noragårdsvägen som berörs i minst samma utsträckning. Vi gav viss information om planerna vid mötet med vår grannsamverkan i juni. Sedan dess verkar planerna ha konkretiserats.

Med detta mail bifogar jag information från Nora Torgs grannsamverkan, som helt säkert är av intresse även boende inom vårt område. Den som vill engagera sig kan delta i  ”Aktionsgrupp Nora Torg”. Andra kanske nöjer sig med att framföra sin uppfattning till
Torgny Svenberg, torgny.svenberg@ki.se

Jag fick denna information, som synes, 7 november och har tyvärr inte fått i vägen den förrän nu. Jag kommer att följa utvecklingen så noga jag kan i fortsättningen och håller gärna dig informerad om du så önskar. Hör gärna av dig till mig om du önskar att även vår grannsamverkan ska agera.

Bästa hälsningar
Hans Iwan
Till
Inga taggar

2015-11-07

Upprop och enkät om förtätning av Nora torg

Det finns planer på att bygga flerfamiljhus vid Nora Torg utmed Noragårdsvägen. Det är givetvis något som i högsta grad berör grannsamverkan runt torget. Även vår grannsamverkan har deltagare på Noragårdsvägen som berörs i minst samma utsträckning. Vi gav viss information om planerna vid mötet med vår grannsamverkan i juni. Sedan dess verkar planerna ha konkretiserats.

Med detta mail bifogar jag information från Nora Torgs grannsamverkan, som helt säkert är av intresse även boende inom vårt område. Den som vill engagera sig kan delta i  ”Aktionsgrupp Nora Torg”. Andra kanske nöjer sig med att framföra sin uppfattning till
Torgny Svenberg, torgny.svenberg@ki.se

Jag fick denna information, som synes, 7 november och har tyvärr inte fått i vägen den förrän nu. Jag kommer att följa utvecklingen så noga jag kan i fortsättningen och håller gärna dig informerad om du så önskar. Hör gärna av dig till mig om du önskar att även vår grannsamverkan ska agera.

Bästa hälsningar
Hans Iwan
Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.