Grannsamverkan i Danderyd

2015-11-19

Inbjudan till möte med grannsamverkare

Jag har fått bifogad inbjudan till årsmöte för Grannsamverkan i Danderyd den 15 december. Inbjudan riktar sig till alla grannsamverkare - inte bara kontaktpersonerna. Givetvis kommer jag att gå. 

O.S.A  Senast torsdag den 10 december

Vid mötet tas det upp flera angelägna ämnen.
  • Åsa Lindgren kommer att berätta om "kommunens dialog med medborgarna inför förändringar i centrala Danderyd". Anne-Marie och jag har deltagit i en kommunvandring främst för att lyssna på buller och fundera på vad som kan göras.
Jag har lagt fram förslag om att vi var och en ska kunna åta oss att då och då åka runt i kommunen för att visa tjuvarna att vi håller uppsikt. Under spaningsturerna skulle man kunna ha magnetskylt som visar att är grannsamverkare som håller koll. Hör av dig till mig om du tycker att det är en bra och idé och skulle kunna tänka dig att åka runt i egen bil och hålla uppsikt.

Det finns planer på uppförande av ett flertal ganska höga flerfamiljshus på Noragårdsvägen vid Nora Torg. Det angår ju oss i högsta grad och ev kan frågor om det också tas upp på mötet.

Samma dag 15/12 har kommunen också ett annat möte. Det gäller 
hållbar utveckling och miljöanpassat byggande. Det äger rum mellan 15:30 och 18:00 och överlappar alltså något.
  • Givetvis deltar också vår polis Mats Hessler som berättade så kunnigt och underhållande på vår träff i juni.
Observera att det också går att träffa närpolisen på onsdagar kl 13.00-15.30 i Information Danderyd

Hör gärna av dig med synpunkter på vår grannsamverkan.

Bästa hälsningar

Hans Iwan

Till

2015-11-19

Inbjudan till möte med grannsamverkare

Jag har fått bifogad inbjudan till årsmöte för Grannsamverkan i Danderyd den 15 december. Inbjudan riktar sig till alla grannsamverkare - inte bara kontaktpersonerna. Givetvis kommer jag att gå. 

O.S.A  Senast torsdag den 10 december

Vid mötet tas det upp flera angelägna ämnen.
  • Åsa Lindgren kommer att berätta om "kommunens dialog med medborgarna inför förändringar i centrala Danderyd". Anne-Marie och jag har deltagit i en kommunvandring främst för att lyssna på buller och fundera på vad som kan göras.
Jag har lagt fram förslag om att vi var och en ska kunna åta oss att då och då åka runt i kommunen för att visa tjuvarna att vi håller uppsikt. Under spaningsturerna skulle man kunna ha magnetskylt som visar att är grannsamverkare som håller koll. Hör av dig till mig om du tycker att det är en bra och idé och skulle kunna tänka dig att åka runt i egen bil och hålla uppsikt.

Det finns planer på uppförande av ett flertal ganska höga flerfamiljshus på Noragårdsvägen vid Nora Torg. Det angår ju oss i högsta grad och ev kan frågor om det också tas upp på mötet.

Samma dag 15/12 har kommunen också ett annat möte. Det gäller 
hållbar utveckling och miljöanpassat byggande. Det äger rum mellan 15:30 och 18:00 och överlappar alltså något.
  • Givetvis deltar också vår polis Mats Hessler som berättade så kunnigt och underhållande på vår träff i juni.
Observera att det också går att träffa närpolisen på onsdagar kl 13.00-15.30 i Information Danderyd

Hör gärna av dig med synpunkter på vår grannsamverkan.

Bästa hälsningar

Hans Iwan

Till
Inga taggar

2015-11-19

Inbjudan till möte med grannsamverkare

Jag har fått bifogad inbjudan till årsmöte för Grannsamverkan i Danderyd den 15 december. Inbjudan riktar sig till alla grannsamverkare - inte bara kontaktpersonerna. Givetvis kommer jag att gå. 

O.S.A  Senast torsdag den 10 december

Vid mötet tas det upp flera angelägna ämnen.
  • Åsa Lindgren kommer att berätta om "kommunens dialog med medborgarna inför förändringar i centrala Danderyd". Anne-Marie och jag har deltagit i en kommunvandring främst för att lyssna på buller och fundera på vad som kan göras.
Jag har lagt fram förslag om att vi var och en ska kunna åta oss att då och då åka runt i kommunen för att visa tjuvarna att vi håller uppsikt. Under spaningsturerna skulle man kunna ha magnetskylt som visar att är grannsamverkare som håller koll. Hör av dig till mig om du tycker att det är en bra och idé och skulle kunna tänka dig att åka runt i egen bil och hålla uppsikt.

Det finns planer på uppförande av ett flertal ganska höga flerfamiljshus på Noragårdsvägen vid Nora Torg. Det angår ju oss i högsta grad och ev kan frågor om det också tas upp på mötet.

Samma dag 15/12 har kommunen också ett annat möte. Det gäller 
hållbar utveckling och miljöanpassat byggande. Det äger rum mellan 15:30 och 18:00 och överlappar alltså något.
  • Givetvis deltar också vår polis Mats Hessler som berättade så kunnigt och underhållande på vår träff i juni.
Observera att det också går att träffa närpolisen på onsdagar kl 13.00-15.30 i Information Danderyd

Hör gärna av dig med synpunkter på vår grannsamverkan.

Bästa hälsningar

Hans Iwan

Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.