Grannsamverkan i Danderyd

2016-10-21

Safe Site

Safe Site är ett webbaserat verktyg och dit anslutna medlemmar kan rapportera in misstankar om fara eller brott som har begåtts. Informationen når alla anslutna användare via e-post, fax eller SMS inom 30 sekunder.

Safe Site
Till

2016-10-21

Safe Site

Safe Site är ett webbaserat verktyg och dit anslutna medlemmar kan rapportera in misstankar om fara eller brott som har begåtts. Informationen når alla anslutna användare via e-post, fax eller SMS inom 30 sekunder.

Safe Site
Till
Inga taggar

2016-10-21

Safe Site

Safe Site är ett webbaserat verktyg och dit anslutna medlemmar kan rapportera in misstankar om fara eller brott som har begåtts. Informationen når alla anslutna användare via e-post, fax eller SMS inom 30 sekunder.

Safe Site
Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.