Grannsamverkan i Danderyd

2017-02-01

Grannsamverkan i Danderyd

Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslingar. Det åstadkommer man genom att hjälpas åt mellan grannarna, vara uppmärksamma och öka sin kunskap om hur man skyddar sitt hem mot inbrott. Genom sociala nätverk som stödjer och hjälper varandra når man målet minskad brottslighet och ökad trygghet.

Grannsamverkan i DanderydTill

2017-02-01

Grannsamverkan i Danderyd

Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslingar. Det åstadkommer man genom att hjälpas åt mellan grannarna, vara uppmärksamma och öka sin kunskap om hur man skyddar sitt hem mot inbrott. Genom sociala nätverk som stödjer och hjälper varandra når man målet minskad brottslighet och ökad trygghet.

Grannsamverkan i DanderydTill
Inga taggar

2017-02-01

Grannsamverkan i Danderyd

Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslingar. Det åstadkommer man genom att hjälpas åt mellan grannarna, vara uppmärksamma och öka sin kunskap om hur man skyddar sitt hem mot inbrott. Genom sociala nätverk som stödjer och hjälper varandra når man målet minskad brottslighet och ökad trygghet.

Grannsamverkan i DanderydTill
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.