Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Alla webbar

Grannsamverkan i Danderyd

2018-02-10

Grannar går ihop i Danderyd för att anlita väktarbolag

Stölderna och inbrotten måste stävjas och utryckningarna gå fortare. Det tycker Stocksundsborna Jens Lennen och Petter Sandgren, som vill få Danderydsborna att gå ihop för att anlita ett gemensamt väktarbolag.

Danderyds Nyheter

Till Alla
Taggar: Väktare Danderyds Nyheter Stocksund

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12 Förslag på förbättringar