Grannsamverkan i Danderyd

2018-02-06

Tack till SD

Det är inte bara Moderanterna som vill ge tullen ökade möjligheter att söka efter stöldgod. Sverigedemokraterna väckte förra året en motion:

Ökade befogenheter för Tullverket
Motion 2017/18:2074
av Markus Wiechel (SD)
Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Tullverket befogenheter att beslagta gods samt stoppa och hålla kvar förövare för att sedan lämna en eventuell förundersökning till polisen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla möjligheten för tulltjänstemän att beväpna sig och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra vapenträning för fler tulltjänstemän och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen: Ökade befogenheter för tullverket

Till

2018-02-06

Tack till SD

Det är inte bara Moderanterna som vill ge tullen ökade möjligheter att söka efter stöldgod. Sverigedemokraterna väckte förra året en motion:

Ökade befogenheter för Tullverket
Motion 2017/18:2074
av Markus Wiechel (SD)
Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Tullverket befogenheter att beslagta gods samt stoppa och hålla kvar förövare för att sedan lämna en eventuell förundersökning till polisen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla möjligheten för tulltjänstemän att beväpna sig och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra vapenträning för fler tulltjänstemän och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen: Ökade befogenheter för tullverket

Till
Taggar: Tullen Sverigedemokraterna SD

2018-02-06

Tack till SD

Det är inte bara Moderanterna som vill ge tullen ökade möjligheter att söka efter stöldgod. Sverigedemokraterna väckte förra året en motion:

Ökade befogenheter för Tullverket
Motion 2017/18:2074
av Markus Wiechel (SD)
Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Tullverket befogenheter att beslagta gods samt stoppa och hålla kvar förövare för att sedan lämna en eventuell förundersökning till polisen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla möjligheten för tulltjänstemän att beväpna sig och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra vapenträning för fler tulltjänstemän och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen: Ökade befogenheter för tullverket

Till
Taggar: Tullen Sverigedemokraterna SD

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.