Grannsamverkan i Danderyd

2018-02-04

Nu lämnar jag Nora grannsamverkan

Efter att ha svarat för grannsamverkan sedan hösten 2014 har jag bestämt mig för att lämna detta uppdrag och samtidigt ta initiativ till en mindre grannsamverkan.

En viktig anledning till detta är brottsutvecklingen. Under min tid som kontaktperson med polisen är inbrotten ökat. De har också ändrat karaktär. Numera är det främst “professionella” utländska ligor som begår inbrotten. Den dåliga kontrollen vid våra gränser gör det enkelt för dem att föra ut tjuvgodset ur landet. Jag bifogar en sammanställning av polisens rapporter över inbrott i december i Västra Danderyd.

Ett annat skäl för mig att lämna uppdraget är att ungefär hälften av hushållen inom området trots flera påminnelser inte meddelat sin epostadress till mig. Förklaringen till det är säkert att de inte känt att vi haft en naturlig grannrelation.

Tiden har också blivit knapp då jag lägger ned en hel del tid på att få en förnuftig utveckling av Nora torgs-området. Jag är också föreslagen att ingå i SPF IDUNs styrelse med delansvar för kontakterna med kommunen.

För att en grannsamverkan ska fungera väl måste de som deltar känna varandra väl, så väl att de t.ex. gärna informerar om när de tänker vara bortresta. Det är också bra om antalet deltagare inte är fler än att de kan träffas i någons hem. Att hyra lokal, ordna med kaffe etc tar så mycket tid att mötena blir alltför sällan. Flera grannsamverkor kan sedan gå samman för en träff t.ex. i Kvarnstugan och bjuda in de kommunens poliser.

Jag hoppas givetvis nu att flera som deltagit i denna grannsamverkan tar på sig uppgiften som kontaktperson med polisen. En grannsamverkan bör ha ca 10 hushåll

Jag hjälper gärna igång nya kontaktpersoner och ser fram emot ett samarbete. Jag kan t.ex. fortsätta att sända mina nyhetsbrev även till andra grannsamverkor.

Kontaktuppdraget har varit stimulerande. Det har lett till trevliga samtal med boende i området under promenaden med Buster. Dessutom är jag övertygad om att samverkan - även om den inte fungerat optimalt - bidragit till att tjuvarna dragit sig för att besök oss. Men besök har tyvärr ändå skett.

Om du vill bli kontaktperson så gör följande:

  • Prata med 3-4 grannar för att höra om de vill vara med. De kan sedan i sin tur höra med sina grannar.
  • Kontakta Mats Hessler (mats.hessler@polisen.se) och meddela att du vill bli kontaktperson med polisen. Då kommer säkert Mats kontakta dig och berätta om polisens och kommunens grannsamverkan.
  • Hör gärna av dig också till mig så kan vi se om det finns anledning att ta hjälp av varandra.

Bästa hälsningar

Hans Iwan

 

Lite länkar

Grannsamverkan Danderyds kommun

Samverkansavtal polis och Danderyds kommun

Brottsförebyggande arbete och trygghetsarbete i Danderyd

”Danderyd är attraktivt för inbrottstjuvar” (Med bild på vår kommunpolis!)

Danderyd näst mest inbrottsdrabbad, 31 inbrott på 14 dagar

Aftonbladet: Utländska stöldligor bakom fler inbrott

Till

2018-02-04

Nu lämnar jag Nora grannsamverkan

Efter att ha svarat för grannsamverkan sedan hösten 2014 har jag bestämt mig för att lämna detta uppdrag och samtidigt ta initiativ till en mindre grannsamverkan.

En viktig anledning till detta är brottsutvecklingen. Under min tid som kontaktperson med polisen är inbrotten ökat. De har också ändrat karaktär. Numera är det främst “professionella” utländska ligor som begår inbrotten. Den dåliga kontrollen vid våra gränser gör det enkelt för dem att föra ut tjuvgodset ur landet. Jag bifogar en sammanställning av polisens rapporter över inbrott i december i Västra Danderyd.

Ett annat skäl för mig att lämna uppdraget är att ungefär hälften av hushållen inom området trots flera påminnelser inte meddelat sin epostadress till mig. Förklaringen till det är säkert att de inte känt att vi haft en naturlig grannrelation.

Tiden har också blivit knapp då jag lägger ned en hel del tid på att få en förnuftig utveckling av Nora torgs-området. Jag är också föreslagen att ingå i SPF IDUNs styrelse med delansvar för kontakterna med kommunen.

För att en grannsamverkan ska fungera väl måste de som deltar känna varandra väl, så väl att de t.ex. gärna informerar om när de tänker vara bortresta. Det är också bra om antalet deltagare inte är fler än att de kan träffas i någons hem. Att hyra lokal, ordna med kaffe etc tar så mycket tid att mötena blir alltför sällan. Flera grannsamverkor kan sedan gå samman för en träff t.ex. i Kvarnstugan och bjuda in de kommunens poliser.

Jag hoppas givetvis nu att flera som deltagit i denna grannsamverkan tar på sig uppgiften som kontaktperson med polisen. En grannsamverkan bör ha ca 10 hushåll

Jag hjälper gärna igång nya kontaktpersoner och ser fram emot ett samarbete. Jag kan t.ex. fortsätta att sända mina nyhetsbrev även till andra grannsamverkor.

Kontaktuppdraget har varit stimulerande. Det har lett till trevliga samtal med boende i området under promenaden med Buster. Dessutom är jag övertygad om att samverkan - även om den inte fungerat optimalt - bidragit till att tjuvarna dragit sig för att besök oss. Men besök har tyvärr ändå skett.

Om du vill bli kontaktperson så gör följande:

  • Prata med 3-4 grannar för att höra om de vill vara med. De kan sedan i sin tur höra med sina grannar.
  • Kontakta Mats Hessler (mats.hessler@polisen.se) och meddela att du vill bli kontaktperson med polisen. Då kommer säkert Mats kontakta dig och berätta om polisens och kommunens grannsamverkan.
  • Hör gärna av dig också till mig så kan vi se om det finns anledning att ta hjälp av varandra.

Bästa hälsningar

Hans Iwan

 

Lite länkar

Grannsamverkan Danderyds kommun

Samverkansavtal polis och Danderyds kommun

Brottsförebyggande arbete och trygghetsarbete i Danderyd

”Danderyd är attraktivt för inbrottstjuvar” (Med bild på vår kommunpolis!)

Danderyd näst mest inbrottsdrabbad, 31 inbrott på 14 dagar

Aftonbladet: Utländska stöldligor bakom fler inbrott

Till
Inga taggar

2018-02-04

Nu lämnar jag Nora grannsamverkan

Efter att ha svarat för grannsamverkan sedan hösten 2014 har jag bestämt mig för att lämna detta uppdrag och samtidigt ta initiativ till en mindre grannsamverkan.

En viktig anledning till detta är brottsutvecklingen. Under min tid som kontaktperson med polisen är inbrotten ökat. De har också ändrat karaktär. Numera är det främst “professionella” utländska ligor som begår inbrotten. Den dåliga kontrollen vid våra gränser gör det enkelt för dem att föra ut tjuvgodset ur landet. Jag bifogar en sammanställning av polisens rapporter över inbrott i december i Västra Danderyd.

Ett annat skäl för mig att lämna uppdraget är att ungefär hälften av hushållen inom området trots flera påminnelser inte meddelat sin epostadress till mig. Förklaringen till det är säkert att de inte känt att vi haft en naturlig grannrelation.

Tiden har också blivit knapp då jag lägger ned en hel del tid på att få en förnuftig utveckling av Nora torgs-området. Jag är också föreslagen att ingå i SPF IDUNs styrelse med delansvar för kontakterna med kommunen.

För att en grannsamverkan ska fungera väl måste de som deltar känna varandra väl, så väl att de t.ex. gärna informerar om när de tänker vara bortresta. Det är också bra om antalet deltagare inte är fler än att de kan träffas i någons hem. Att hyra lokal, ordna med kaffe etc tar så mycket tid att mötena blir alltför sällan. Flera grannsamverkor kan sedan gå samman för en träff t.ex. i Kvarnstugan och bjuda in de kommunens poliser.

Jag hoppas givetvis nu att flera som deltagit i denna grannsamverkan tar på sig uppgiften som kontaktperson med polisen. En grannsamverkan bör ha ca 10 hushåll

Jag hjälper gärna igång nya kontaktpersoner och ser fram emot ett samarbete. Jag kan t.ex. fortsätta att sända mina nyhetsbrev även till andra grannsamverkor.

Kontaktuppdraget har varit stimulerande. Det har lett till trevliga samtal med boende i området under promenaden med Buster. Dessutom är jag övertygad om att samverkan - även om den inte fungerat optimalt - bidragit till att tjuvarna dragit sig för att besök oss. Men besök har tyvärr ändå skett.

Om du vill bli kontaktperson så gör följande:

  • Prata med 3-4 grannar för att höra om de vill vara med. De kan sedan i sin tur höra med sina grannar.
  • Kontakta Mats Hessler (mats.hessler@polisen.se) och meddela att du vill bli kontaktperson med polisen. Då kommer säkert Mats kontakta dig och berätta om polisens och kommunens grannsamverkan.
  • Hör gärna av dig också till mig så kan vi se om det finns anledning att ta hjälp av varandra.

Bästa hälsningar

Hans Iwan

 

Lite länkar

Grannsamverkan Danderyds kommun

Samverkansavtal polis och Danderyds kommun

Brottsförebyggande arbete och trygghetsarbete i Danderyd

”Danderyd är attraktivt för inbrottstjuvar” (Med bild på vår kommunpolis!)

Danderyd näst mest inbrottsdrabbad, 31 inbrott på 14 dagar

Aftonbladet: Utländska stöldligor bakom fler inbrott

Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.