Grannsamverkan i Danderyd

2017-01-10

Inbrott i villa på Kvarnparksvägen

Man har monterat ur ett fönster. Samtliga rum i villan genomsökta. Man har tillgripit smycken och dator.

Till

2017-01-10

Inbrott i villa på Kvarnparksvägen

Man har monterat ur ett fönster. Samtliga rum i villan genomsökta. Man har tillgripit smycken och dator.

Till
Inga taggar

2017-01-10

Inbrott i villa på Kvarnparksvägen

Man har monterat ur ett fönster. Samtliga rum i villan genomsökta. Man har tillgripit smycken och dator.

Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.