Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Alla webbar

Grannsamverkan i Danderyd

2017-01-10

Inbrott i villa på Kvarnparksvägen

Man har monterat ur ett fönster. Samtliga rum i villan genomsökta. Man har tillgripit smycken och dator.

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12