Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Alla webbar

Grannsamverkan i Danderyd

2017-01-23

Bostadsinbrott Slånbärsvägen

Inbrott i lägenhet.

Slånbärsvägen, Danderyd

2017-01-21 kl 18.00 – kl 21.00

Okända gärningspersoner har brutit upp entrédörren. Lägenheten genomsökt.

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12