Grannsamverkan i Danderyd

2017-02-01

Vill du köra grannsamverkansbilen?

För att köra grannsamverkansbilen behöver man gå en kort utbildning på ca 2 h. I utbildningen förklaras grannsamverkansbilens syfte och mål, grundläggande kunskap om att förebygga brott och vilka uppgifter man har som förare/medåkare. Men går även igenom praktisk information om att köra och boka bilen. I samband med utbildningen bokas du in på två pass med grannsamverkansbilen. Vid det första passet får du åka med en erfaren förare.

Boka utbildning för grannsamverkansbilen

  • Nästa utbildning sker den 21 februari 2017. Ytterligare en utbildning är inplanerad den 25 april 2017. 
  • Nästa kurs: Datum 21 februari 2017, Tid 13:00-15:00, Ebba Grips Rum, Djursholms slott.

Länken till anmälan http://www.danderyd.se/sv/Omsorg-socialt-stod/Trygg-och-saker/Brottsforebyggande-arbete/Grannsamverkan/      

Till

2017-02-01

Vill du köra grannsamverkansbilen?

För att köra grannsamverkansbilen behöver man gå en kort utbildning på ca 2 h. I utbildningen förklaras grannsamverkansbilens syfte och mål, grundläggande kunskap om att förebygga brott och vilka uppgifter man har som förare/medåkare. Men går även igenom praktisk information om att köra och boka bilen. I samband med utbildningen bokas du in på två pass med grannsamverkansbilen. Vid det första passet får du åka med en erfaren förare.

Boka utbildning för grannsamverkansbilen

  • Nästa utbildning sker den 21 februari 2017. Ytterligare en utbildning är inplanerad den 25 april 2017. 
  • Nästa kurs: Datum 21 februari 2017, Tid 13:00-15:00, Ebba Grips Rum, Djursholms slott.

Länken till anmälan http://www.danderyd.se/sv/Omsorg-socialt-stod/Trygg-och-saker/Brottsforebyggande-arbete/Grannsamverkan/      

Till
Inga taggar

2017-02-01

Vill du köra grannsamverkansbilen?

För att köra grannsamverkansbilen behöver man gå en kort utbildning på ca 2 h. I utbildningen förklaras grannsamverkansbilens syfte och mål, grundläggande kunskap om att förebygga brott och vilka uppgifter man har som förare/medåkare. Men går även igenom praktisk information om att köra och boka bilen. I samband med utbildningen bokas du in på två pass med grannsamverkansbilen. Vid det första passet får du åka med en erfaren förare.

Boka utbildning för grannsamverkansbilen

  • Nästa utbildning sker den 21 februari 2017. Ytterligare en utbildning är inplanerad den 25 april 2017. 
  • Nästa kurs: Datum 21 februari 2017, Tid 13:00-15:00, Ebba Grips Rum, Djursholms slott.

Länken till anmälan http://www.danderyd.se/sv/Omsorg-socialt-stod/Trygg-och-saker/Brottsforebyggande-arbete/Grannsamverkan/      

Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.