Grannsamverkan i Danderyd

2017-11-24

Danderyd näst mest inbrottsdrabbad

Villainbrotten har ökat med 53 procent mellan 1996 och 2016. 
Villaägarnas rapport visar att störst risk för inbrott i småhuset löper den som bor i Solna. Där drabbades 4,6 procent av småhusen av inbrott under 2016.

Danderyd var näst mest drabbad av inbrott 3,2 procent 2016. Snittet 2010-2016 var 2,5%. Under 2000-2009 var det inbrott i 1.3 % av småhusen i kommunen. Det var alltså en ökning med 91% från 2000-talet till 2100-2016.

Snittet för riket var 0,67 procent förra året. I Arjeplog, Berg och Åre polisanmäldes däremot inga inbrott alls under 2016. 

Under 00-talet var antalet inbrott i hela landet 10 700 per år. Hittills under 10-talet har i genomsnitt drygt 13 700 villainbrott polisanmälts varje år, en ökning med ca 3 000 villainbrott eller 28 %.

Inbrott i sitt hem är en stor integritetskränkning. Oron bland småhusägare utbredd. 24 % är oroliga enligt BRÅ:s nationella
trygghetsundersökning,1 NTU 2016. Av de boende i flerbostadshus känner 14% oro.

Risken att åka fast låg. Bara 4 % av villainbrotten personuppklarades
under 2016. Det är inte bara en låg siffra i sig, den är också låg jämfört
med andra brott. För alla brott var uppklarningsprocenten 13 %.3

Antalet anmälda brott minskade mellan 2015 och 2016, men kurvorna pekar uppåt över tid oavsett om man tittar på antalet inbrott i absoluta tal, per 100 000 invånare eller på inbrottsfrekvensen.

Uppgifterna är hämtade från Villaägarnas rapporte "Anmälda villainbrott i Sverige - Jämförelse mellan kommuner, mellan län och inom län". Den ena rapportförfattaren är Anna Werner som bor i Danderyd.

Till

2017-11-24

Danderyd näst mest inbrottsdrabbad

Villainbrotten har ökat med 53 procent mellan 1996 och 2016. 
Villaägarnas rapport visar att störst risk för inbrott i småhuset löper den som bor i Solna. Där drabbades 4,6 procent av småhusen av inbrott under 2016.

Danderyd var näst mest drabbad av inbrott 3,2 procent 2016. Snittet 2010-2016 var 2,5%. Under 2000-2009 var det inbrott i 1.3 % av småhusen i kommunen. Det var alltså en ökning med 91% från 2000-talet till 2100-2016.

Snittet för riket var 0,67 procent förra året. I Arjeplog, Berg och Åre polisanmäldes däremot inga inbrott alls under 2016. 

Under 00-talet var antalet inbrott i hela landet 10 700 per år. Hittills under 10-talet har i genomsnitt drygt 13 700 villainbrott polisanmälts varje år, en ökning med ca 3 000 villainbrott eller 28 %.

Inbrott i sitt hem är en stor integritetskränkning. Oron bland småhusägare utbredd. 24 % är oroliga enligt BRÅ:s nationella
trygghetsundersökning,1 NTU 2016. Av de boende i flerbostadshus känner 14% oro.

Risken att åka fast låg. Bara 4 % av villainbrotten personuppklarades
under 2016. Det är inte bara en låg siffra i sig, den är också låg jämfört
med andra brott. För alla brott var uppklarningsprocenten 13 %.3

Antalet anmälda brott minskade mellan 2015 och 2016, men kurvorna pekar uppåt över tid oavsett om man tittar på antalet inbrott i absoluta tal, per 100 000 invånare eller på inbrottsfrekvensen.

Uppgifterna är hämtade från Villaägarnas rapporte "Anmälda villainbrott i Sverige - Jämförelse mellan kommuner, mellan län och inom län". Den ena rapportförfattaren är Anna Werner som bor i Danderyd.

Till
Inga taggar

2017-11-24

Danderyd näst mest inbrottsdrabbad

Villainbrotten har ökat med 53 procent mellan 1996 och 2016. 
Villaägarnas rapport visar att störst risk för inbrott i småhuset löper den som bor i Solna. Där drabbades 4,6 procent av småhusen av inbrott under 2016.

Danderyd var näst mest drabbad av inbrott 3,2 procent 2016. Snittet 2010-2016 var 2,5%. Under 2000-2009 var det inbrott i 1.3 % av småhusen i kommunen. Det var alltså en ökning med 91% från 2000-talet till 2100-2016.

Snittet för riket var 0,67 procent förra året. I Arjeplog, Berg och Åre polisanmäldes däremot inga inbrott alls under 2016. 

Under 00-talet var antalet inbrott i hela landet 10 700 per år. Hittills under 10-talet har i genomsnitt drygt 13 700 villainbrott polisanmälts varje år, en ökning med ca 3 000 villainbrott eller 28 %.

Inbrott i sitt hem är en stor integritetskränkning. Oron bland småhusägare utbredd. 24 % är oroliga enligt BRÅ:s nationella
trygghetsundersökning,1 NTU 2016. Av de boende i flerbostadshus känner 14% oro.

Risken att åka fast låg. Bara 4 % av villainbrotten personuppklarades
under 2016. Det är inte bara en låg siffra i sig, den är också låg jämfört
med andra brott. För alla brott var uppklarningsprocenten 13 %.3

Antalet anmälda brott minskade mellan 2015 och 2016, men kurvorna pekar uppåt över tid oavsett om man tittar på antalet inbrott i absoluta tal, per 100 000 invånare eller på inbrottsfrekvensen.

Uppgifterna är hämtade från Villaägarnas rapporte "Anmälda villainbrott i Sverige - Jämförelse mellan kommuner, mellan län och inom län". Den ena rapportförfattaren är Anna Werner som bor i Danderyd.

Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.