Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Länkar
Brattska släktträdet
Geni
Rötter


Alla webbar

Släktforskning

2017-09-05

Adel. ätten Bratt af Höglunda, N:o 49.

http://runeberg.org/proof.pl?src=anrep/1/0307&size=4

SVENSKA ADELNS ÄTTAR-TAFLOR UTGIFNA 

AF GABRIEL ANREP.

STOCKHOLM, 1858-1864. 

P. A. NORSTEDT & SÖNER, 

Kongl. Boktryckare


Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12 Förslag på förbättringar