Länkar
Brattska släktträdet
Geni
Rötter

Släktforskning

2017-09-05

Adel. ätten Bratt af Höglunda, N:o 49.

http://runeberg.org/proof.pl?src=anrep/1/0307&size=4

SVENSKA ADELNS ÄTTAR-TAFLOR UTGIFNA 

AF GABRIEL ANREP.

STOCKHOLM, 1858-1864. 

P. A. NORSTEDT & SÖNER, 

Kongl. Boktryckare


Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.